۲۹ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۲
بانک مرکزی اعلام کرد:

هزینه های جاری دولت در نیمه اول امسال ۳۳ درصد رشد کرد

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد، هزینه های جاری دولت در نیمه اول سال جاری ۳۳ درصد رشد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، دولت در شش ماهه امسال ۶۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان به هزینه های جاری اختصاص داده که در مقایسه با شش ماهه سال گذشته ۳۳٫۷ درصد رشد داشته است.

تورم - بانک

هزینه های جاری دولت در شش ماهه سال گذشته ۵۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بوده است.

بودجه جاری مصوب سال جاری ۱۴۹ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان بوده که در شش ماهه امسال بیش از ۴۶ درصد آن هزینه شده است.

** در شش ماهه امسال ۱۱ درصد درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشد

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد، درآمد مالیاتی دولت در شش ماهه سال جاری به ۳۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به شش ماهه سال گذشته ۵۴٫۷ درصد رشد داشته است.

درآمد مالیاتی دولت در شش ماهه سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۹۱ میلیارد تومان بوده است.

کل درآمد مالیاتی مصوب دولت در سال جاری ۷۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان است که براین اساس باید در شش ماهه اول ۳۵هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب می شد که ۱۱ درصد آن محقق نشده است.

** مجموع دارایی ها و بدهی بانک ها و موسسات اعتباری ۷٫۴ درصد رشد کرد

براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی مجموع دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریور ماه به یک تریلیون و ۴۳۱ هزار و ۵۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند سال گذشته ۷٫۴ درصد و در مقایسه با شهریور پارسال ۲۵٫۵ درصد رشد داشته است.

** بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۲۲٫۵ درصد رشد کرد

همچنین نماگر های جدید نشان می دهد در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه امسال بدهی بانک ها به بانک مرکزی با ۲۲٫۵ درصد رشد به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک ها با ۳۳٫۹ درصد رشد به ۹۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است.

** دارایی خارجی بانک ها ۵٫۷ درصد رشد کرد

در دوره شش ماهه اول امسال، مجموع دارایی های خارجی بانک ها با ۵٫۷ درصد افزایش ۲۱۵ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک ۵۲٫۷ درصد رشد ۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ۳٫۵ درصد کاهش ۷۳ هزار و۸۵۹ میلیارد تومان(سپرده دیداری ۷۶٫۲- درصد، سپرده قانونی ۸٫۷ درصد)، بدهی بخش دولتی با ۲۲٫۶ درصد افزایش ۹۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان، بدهی بخش غیردولتی با ۷ درصد رشد ۵۴۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان و سایر دارایی ها با ۵٫۷ درصد افزایش ۲۹۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان است.

** بدهی بخش غیر دولتی ۱۱٫۳ درصد افزایش یافت

در بخش بدهی ها، در شش ماهه اول امسال بدهی بخش غیردولتی با ۱۱٫۳ درصد رشد ۶۲۴ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان بوده که سپرده دیداری با ۵٫۶ درصد رشد ۹۰ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان، سرمایه گذاری مدت دار ۴۸۹ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان، سپرده قرض الحسنه با ۰٫۷ درصد افزایش ۳۳ هزار و ۸۷ میلیارد تومان و سایر با ۱۳٫۶ درصد رشد ۱۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان است.

** رشد ۱۴٫۵ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در شش ماهه اول امسال با ۱۴٫۵ درصد افزایش به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۲٫۵ درصد رشد نشان می دهد.

وام ها و سپرده های بخش دولتی با ۱۵٫۳ درصد رشد در شش ماهه اول و ۵۴٫۲ درصد افزایش در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال به ۳۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان رسیده که تمام این منابع توسط دولت دریافت شده و شرکت های دولتی سهمی نداشته اند.

** افزایش پنج درصدی وام ها و سپرده های ارزی در نیمه اول امسال

وام ها و سپرده های ارزی در شش ماهه اول امسال با ۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور با ۱۶٫۹ درصد رشد به ۱۷۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

** ۲۷ درصد بودجه عمرانی سال ۹۳ در شش ماهه اول محقق شد

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد، در شش ماهه اول سال ۹۳ تنها ۲۷ درصد بودجه عمرانی یک ساله محقق شده است.

در حالی که بودجه عمرانی مصوب سال ۹۳ بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان است که در شش ماهه اول سال تنها ۱۱ هزار ۱۵۴ میلیارد تومان محقق شده که ۲۷ درصد بودجه سالانه است.

براین اساس، از کل بودجه عمرانی شش ماهه امسال هم ۵۴ درصد پرداخت شده است.

بودجه عمرانی محقق شده در شش ماهه سال ۹۲ بیش از ۳۵۹۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در شش ماهه امسال ۲۱۰ درصد رشد داشته است.

منبع : ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: