۲۹ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۰
مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کرد

اساس کار کارآفرینی تجاری سازی علم است

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه اساس کار کارآفرینی تجاری‌سازی علم است گفت: یکی از راه‌های موفقیت اقتصاد دنیا عبور از منبع محور به دانش‌محور است.

به گزارش عیارآنلاین، عباسعلی نورا مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در پنل الزامات و چالش‌ها و فرصت‌های تحقق کارآفرینی و تاثیر آن بر تولید ملی در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی با اشاره به اینکه مسیر توسعه از خلق ایده می‌گذرد، گفت: یکی از نقش‌های مهم در بحث کارآفرینی کارآیی و بهره‌وری است که دانشگاهیان به آن اعتقادی ندارند.

عباس علی نورا

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که می‌تواند در بحث اقتصادی گام موثری واقع شود توجه به بنگاه‌های زودبازده و کوچک است.

نورا با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌های تولید از دیگر مباحث مهم در بحث اقتصادی است افزود: یکی از راه‌های موفقیت در اقتصاد دنیا عبور از منبع‌محور بودن به دانش‌محور بودن است. اقتصاد دنیا توجه بسیاری به بنگاه‌های کوچک و زودبازده دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشور منبع محور و تنها ۱۵ درصد آن دانش‌محور است، افزود: رکود اقتصاد در این مرحله باید حل شود. اگر توجه به دانش‌محور بودن اقتصاد کنیم می‌توانیم به تولید داخلی یا ملی دست یابیم.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: کارآفرینی روش‌هایی است که مورد توجه بنگاه‌های پیش رو در دنیا بوده که از آنان برای حفظ و بهبود بنگاه‌ها به کار گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: اساس و بنیان کارآفرینی تجاری‌سازی علم است، کارآفرینی ایجاد ارزش، ساماندهی منابع برای بهره‌گیری فرصت‌هاست.

نورا ادامه داد: یکی از بنیانگذاران اولیه در کارآفرینی نیروی محرکه اقتصادی را کارآفرینی می‌داند. کارآفرینی با اندیشه همه‌جانبه و شناخت بسترهای مناسب تولید مبادرت به ثروت‌آفرینی و اشتغال می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز کارآفرینی از مبادی اصلی اشتغال‌زایی است، افزود: همه افراد با این تعریف می‌توانند در بخش‌های مختلف کارآفرین باشند.

منبع : تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: