۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۸

دارایی بانک‌های تخصصی از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ رشد ۶۷ درصدی بدهی دولت

بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال با ۶۵٫۹ درصد افزایش به ۲۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسیده که ۲۷ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان بدهی دولت و ۱۴۴ میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمارهای منتشر شده از وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شهریور ماه ۱۳۹۳ مجموع دارایی بانک‌های تخصصی در شهریور ماه امسال با ۱۳٫۴ درصد افزایش نسبت به شهریور سال گذشته به ۳۰۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان رسیده است.

بانک ها

بر این اساس دارایی‌های خارجی با ۱۶٫۵ درصد کاهش ۴۰ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان، اسکناس مسکوک با ۱۳٫۸ درصد رشد ۶۰۳ میلیارد تومان،سپرده نزد بانک مرکزی با ۲۵٫۷ درصد افزایش ۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان (سپرده قانونی ۲۷٫۶ درصد رشد، سپرده دیداری ۱۴٫۵ درصد افزایش)، بدهی بخش غیردولتی با ۱۵٫۲ درصد افزایش ۱۴۹ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان و سایر دارایی‌ها با ۴٫۴ درصد کاهش ۲۹ هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

نکته‌ای که در این آمارها به چشم می‌خورد رشد شدید بدهی بخش دولتی به بانک‌های تخصصی است به طوری که این رقم با ۶۵٫۹ درصد افزایش در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال به ۲۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان رسیده است. این متغیر در ۶ ماهه اول امسال ۳۵٫۱ درصد رشد داشته است.

نکته جالب توجه رشد ۶۷٫۱ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در این چارچوب است. در حالی که بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی منفی ۲۹٫۲ درصد بوده است.

*بدهی‌ها

در بخش بدهی‌ها مجموع بدهی‌های بانک‌های تخصصی با ۱۳٫۴ درصد افزایش در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال ۳۰۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان گزارش شده که سپرده‌های بخش غیردولتی با ۲۵٫۱ درصد ۶۶ هزار و  ۸۹۲ میلیارد تومان بخشی از این بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد.

در بخش سپرده‌های بخش غیردولتی سپرده دیداری ۱۴٫۱ درصد، سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۳۵٫۸ درصد، قرض‌الحسنه منفی ۱۵٫۶ درصد و سایر ۲۴٫۳ درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در شهریور ماه با ۱۸٫۹ درصد افزایش نسبت به شهریور سال گذشته و ۰٫۹ درصد رشد در ۶ ماهه اول امسال به ۵۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی با ۲۱٫۲ درصد رشد ۱۴ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان، حساب سرمایه با ۳٫۶ درصد افزایش ۱۳ هزار و ۳۳۶ میلیارد تومان، وام‌ها و سپرده‌های ارزی با ۲۵٫۱ درصد کاهش ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، سایر بدهی‌ها با ۱۰٫۹ درصد افزایش ۷۴ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

دارایی‌ها شهریور ۹۲ به شهریور ۹۱ شهریور ۹۳ به شهریور ۹۲ شهریور ۹۲ به اسفند ۹۱ شهریور ۹۳ به اسفند ۹۲
دارایی‌های خارجی ۱۴۱ درصد ۱۶٫۵- درصد ۸۷٫۸ درصد ۱۸٫۳- درصد
اسکناس و مسکوک ۱۹٫۹ درصد ۱۳٫۸ درصد ۵٫۳ درصد ۱۸٫۶- درصد
سپرده نزد بانک مرکزی ۱۷٫۹ درصد ۲۵٫۷ درصد ۱۴٫۵ درصد یک درصد
قانونی ۲۸٫۱ درصد ۲۷٫۶ درصد ۱۳٫۸ درصد ۱۱٫۳ درصد
دیداری ۱۹٫۸- درصد ۱۴٫۵ درصد ۱۸٫۷ درصد ۳۷٫۱- درصد
بدهی بخش دولتی ۵۳٫۲ درصد ۶۵٫۹ درصد ۲۴٫۶ درصد ۳۵٫۱ درصد
دولت ۶۰٫۳ درصد ۶۷٫۱ درصد ۲۹٫۱ درصد ۳۵٫۶ درصد
شرکت‌ها و موسسات دولتی ۶۶٫۳- درصد ۲۹٫۲- درصد ۶۷٫۲- درصد ۱۶٫۶- درصد
بدهی بخش غیردولتی ۱۹ درصد ۱۵٫۲ درصد ۶٫۵ درصد ۴٫۹ درصد
سایر دارایی‌ها ۶۵٫۱ درصد ۴٫۴- درصد ۱۱٫۸ درصد ۲۷٫۳- درصد
جمع کل ۳۸٫۶ درصد ۱۳٫۴ درصد ۲۰٫۳ درصد ۰٫۴ درصد

بدهی‌ها شهریور ۹۲ به شهریور ۹۱ شهریور ۹۳ به شهریور ۹۲ شهریور ۹۲ به اسفند ۹۱ شهریور ۹۳ به اسفند ۹۲
سپرده‌های بخش غیردولتی ۲۴٫۶ درصد ۲۵٫۱ درصد ۹٫۷ درصد ۱۰٫۱ درصد
دیداری ۱۳٫۲ درصد ۱۴٫۱ درصد ۴ درصد ۱۳٫۹ درصد
سرمایه‌گذاری مدت دار ۳۵٫۵ درصد ۳۵٫۸ درصد ۱۴٫۵ درصد ۱۴٫۶ درصد
قرض‌الحسنه ۱٫۶ درصد ۱۵٫۶- درصد ۱٫۷- درصد ۱۹٫۱- درصد
سایر ۱۸٫۵- درصد ۲۴٫۳ درصد ۱۵٫۹- درصد ۶٫۴ درصد
بدهی به بانک مرکزی ۲۰٫۷ درصد ۱۸٫۹ درصد ۵٫۱ درصد ۰٫۹ درصد
وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی ۷۰٫۴ درصد ۲۱٫۲ درصد ۶۳٫۴ درصد ۸٫۶ درصد
دولت ۷۰٫۴ درصد ۲۱٫۲ درصد ۶۳٫۴ درصد ۸٫۶ درصد
شرکت‌ها و موسسات دولتی ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰
حساب سرمایه ۱٫۴ درصد ۳٫۶ درصد ۰٫۷ درصد ۱۰- درصد
وام‌ها و سپرده‌های ارزی ۱۶۲٫۴ درصد ۲۵٫۱- درصد ۸۸٫۲ درصد ۲۲٫۲- درصد
سایر بدهی‌ها ۴۱٫۵ درصد ۱۰٫۹ درصد ۱۲٫۸ درصد ۵- درصد
جمع کل ۳۸٫۶ درصد ۱۳٫۴ درصد ۲۰٫۳ درصد ۰٫۴ درصد

منبع:فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: