۲۸ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۱
نماگر‌های ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال نشان می‌دهد

تداوم رشد نگران‌کننده دو شاخص/ ۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ۹۳ هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌ها

نماگر‌های جدید نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲۲٫۵ درصد رشد به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با ۳۳٫۹ درصد رشد به ۹۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریور ماه به یک تریلیون و ۴۳۱ هزار و ۵۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند سال گذشته ۷٫۴ درصد و در مقایسه با شهریور پارسال ۲۵٫۵ درصد رشد داشته است.

پول

در دوره شش ماهه اول امسال امسال، مجموع دارایی‌های خارجی بانک‌ها با ۵۲٫۷ درصد افزایش ۲۱۵ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک ۵۲٫۷ درصد رشد ۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ۳٫۵ درصد کاهش ۷۳ هزار و ۸۵ میلیارد تومان (سپرده دیداری ۷۶٫۲- درصد، سپرده قانونی ۸٫۷ درصد)، بدهی بخش دولتی با ۲۲٫۶ درصد افزایش ۹۲ هزار و ۹۶۳ میلیارد تومان، بدهی بخش غیردولتی با ۷ درصد رشد ۵۴۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان و سایر دارایی‌ها با ۵٫۷ درصد افزایش ۲۹۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان است.

*بدهی‌ها

در بخش بدهی‌ها، در شش ماهه اول امسال بدهی بخش غیردولتی با ۱۱٫۳ درصد افزایش ۶۲۴ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان بوده که سپرده دیداری با ۵٫۶ درصد رشد ۹۰ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۴۸۹ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان، سپرده قرض‌الحسنه با ۰٫۷ درصد افزایش ۳۳ هزار و ۸۷ میلیارد تومان و سایر با ۱۳٫۶ درصد رشد ۱۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان است.

همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شش ماهه اول امسال با ۱۴٫۵ درصد افزایش ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۲٫۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی با ۱۵٫۳ درصد رشد در شش ماهه اول و ۵۴٫۲ درصد افزایش در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال به ۳۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان رسیده که تمام این منابع توسط دولت دریافت شده و شرکت‌های دولتی سهمی نداشته‌اند.

وام‌ها و سپرده‌های ارزی در شش ماهه اول با ۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به شهریور با ۱۶٫۹ درصد رشد به ۱۷۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش فارس، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو متغیر مهم و اصلی این نماگر است که متاسفانه رشد‌های قابل توجهی داشته‌اند.

۶۴

۶۵

۶۶

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: