۲۸ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۵
آمار بحث برانگيز ربيعي از تعداد ثروتمندان و فقرا در ايران

وزير كار: ۶ ميليون ميليونر و ۷ ميليون فقير داريم

وزير كار و تعاون از شناسايي ۷ميليون فقير در كشور خبر داده است و پيش بيني كرده است كه جمعيت فقرا در كشور به زودي به ۱۰ميليون نفر نيز برسد.

به گزارش عیارآنلاین، علي ربيعي رسانه‌ها را در جريان نتايج شناسايي درآمد افراد جامعه براي پرداخت يارانه نقدي قرار داده است و مدعي شده كه در مقابل جمعيت ۶ميليون نفري ميليونرها، ۷ميليون نفر فقير نيز در كشور وجود دارد، اين در حالي است كه وي پيش‌بيني كرده جمعيت فقرا نيز به زودي با رشدي بالغ بر ۳ميليون نفري روبه‌رو شود. در اين بين اگر چه به دليل عدم انتشار آمارهاي مربوط به خط فقر در كشور طي سال‌هاي اخير نمي‌توان خط فقر را به درستي تعيين كرد اما اگر با بررسي حدودي حداقل دستمزد كار‌گران با هزينه‌هاي معيشت يك خانوار چهار نفره مي‌توان متوجه شد كه تعداد زيادي از نيروي كار زير خط فقر زندگي مي‌كنند اما لزوما به اين افراد نمي‌توان فقير گفت. اگر آمار وزير كار از تعداد فقير و غني را صحيح به شمار آوريم نكته جالب آن است كه از جمعيت ۷۸ميليوني ايران ۶ميليون ثروتمند، ۷ميليون فقير و ۶۵ميليون نفر نيز ساير گروه‌هاي درآمدي را تشكيل مي‌دهند. در اين بين بايد متذكر شد كه بين دستگاه‌هاي دولتي نيز درك متفاوتي از فقير و غني وجود دارد و به نظر مي‌رسد يكي از دلايل مهم اين امر كثرت در تعريف مقوله‌اي چون فقر است به طور نمونه، اگرچه علي ربيعي تعداد ثروتمندان را تقريبا ۶ ميليون نفر عنوان كرده است، اما به اعتقاد وزير اقتصاد تعداد متمولين موجود در كشور ۱۰ ميليون نفر است.

اختلاف طبقاتی غنی و فقیر

راغفر: خط فقر ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است
در اين بين رئيس مركز آمار ايران رسماً اعلام كرده است كه قصد اعلام شاخص خط فقر را ندارد و مسئول ذكر اين شاخص را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معرفي كرده است اما اين وزارتخانه كه وزارتخانه سابق رفاه را در خود جاي داده است نيز قصدي براي اعلام خط فقر ندارد. در اين ميان كارشناسان، برآوردهايي از اين شاخص انجام داده‌اند تا به طور غير رسمي اين شاخص در كشور اعلام شود. حسين راغفر تحليلگر امور رفاه معتقد است كه در تهران براي يك خانواده پنج نفري خط فقر ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است. اين اقتصاددان مي‌گويد: خط فقر در ايران را نمي‌توان با يك عدد و شاخص ملي اعلام كرد. شرايط زندگي در بخش‌هاي مختلف كشور متفاوت است. استان‌ها از نظر توسعه‌يافتگي شرايط متفاوتي با هم دارند كه در محاسبات خط فقر مؤثر است. عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا چنين ادامه مي‌دهد: محاسبات خط فقر را بر مبناي آمارهاي رسمي كشور انجام داده‌ايم كه نشان مي‌دهد در سال ۹۳ و در تهران براي يك خانواده پنج نفري ماهانه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در كمترين مقدار براي يك خانواده پنج نفري در يك روستا حدود يك ميليون تومان است. اين اقتصاددان برآورد كرد كه بر مبناي اطلاعات جمعيتي سال ۹۱ حدود ۴۰ درصد از جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.

فقر چيست؟
در حقيقت توضيح معني كلمه فقر كمي دشوار است و آن به اين دليل است كه معني آن بستگي به مكان زندگي، فرهنگ كشور، مردم و عوامل ديگر دارد. براي مثال مردمي كه در خانه‌هاي كوچك در حومه شهرهاي بزرگ جهان مانند نيويورك زندگي مي‌كنند ممكن است در مقايسه با همسايگان خود فقير باشند، اما در مقايسه با مردم بي‌بضاعت در محله‌هاي فقيرنشين كشورهاي در حال توسعه، ممكن است وضعيت مالي آنها زياد هم بد نباشد. با تمام اين موارد براساس قوانين كلي مي‌توان فقر را ناتواني در آزادانه عمل كردن در اكثر مواقع به علت كمبود منابع مالي يا فرصت براي به‌دست آوردن آن منابع مالي تعريف كرد. بنا به اين تعريف، كسي كه دو سئانس كار مي‌كند تا بتواند هزينه مواد غذايي و اجاره خود را پرداخت كند و كسي كه در كشوري ديگر به دليل دستمزد پايين گرسنه مي‌ماند هر دو از نظر توصيفي فقير محسوب مي‌شوند و آن هم به دليل عدم توانايي در انجام آزادانه كارهاي مورد نظر مي‌باشد. با اين وجود كه هر دو گروه افراد تعريف شده در بالا فقير محسوب مي‌شوند، اما گروه دوم كه در وضعيت بدتري هستند در اصطلاح «فقر مطلق» به سر مي‌برند و افراد اين دسته از تهيه نيازهاي اساسي خود مانند غذا، پوشاك، مسكن و غيره ناتوانند. بنا به گزارش بانك جهاني، با وجود اينكه فقر در جهان به آرامي در حال فروكش كردن مي‌باشد، اما تعداد افرادي كه با درآمد زير يك دلار در جهان زندگي مي‌كنند در سال ۲۰۱۵، نزديك به يك ميليارد نفر خواهد بود. فقر به معني نداشتن بودجه نيست، بلكه به معني نداشتن امكان تهيه‌كردن خواسته‌ها و نيازهاست.
تعيين اين دسته از معيارهاي اندازه‌گيري، در ابتدا نيازمند در نظر گرفتن مكان جغرافيايي خاص است كه برپايه آن بتوان قيمت نيازهاي اساسي را تعيين كرد. براي مثال براي تعريف خط فقر، اقتصاددان‌ها بايد هزينه ميانگين خريد روزانه مقدار معيني كالري كه فرد در منطقه جغرافيايي خاص بدان نياز دارد، تعيين كنند. با تعيين خط فقر، افرادي كه در زير خط فقر به سر مي‌برند، افرادي هستند كه قادر به تهيه هزينه خوراك خود نبوده و فقير محسوب مي‌شوند. بنا به بررسي‌هاي انجام‌شده، خط فقر در كشورهاي درحال توسعه حدود ۲ دلار اعلام شده‌است. به علت اينكه قيمت همه كالاها به طور طبيعي با گذشت زمان گران‌تر شده و ارزش پول دچار تغيير مي‌شود، ارزش مادي خط فقر نيز با زمان، مكان و ارزش پول دچار تغيير مي‌شود. براي مثال خط فقر غذا در ايالات متحده ۹۱/۴ دلار است، در حالي‌كه همين خط در سوئيس برابر با ۲۵/۱۰ دلار است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: