شرط تامین اجتماعی برای عقد قرارداد با بیمارستان‌های خصوصی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره الزامات ورود بیمه‌های پایه به بیمارستان‌های خصوصی اظهار کرد: با آن دسته از بیمارستان‌های خصوصی که قواعد، تعرفه‌ها و مقررات نظارتی سازمان را می‌پذیرند آماده عقد قرارداد هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، سیدتقی نوربخش در گفت‌وگویی با بیان اینکه از ۱۵ آبان‌ماه سال جاری کتاب ارزش نسبی خدمات، کاهش فرانشیز و نظارت بر آن به اجرا درآمد، اظهار کرد: این فرانشیز در مراکز درمانی شهری به شش درصد و در مراکز روستایی به سه درصد کاهش یافته است.

نوربخش

وی افزود: با تغییر کتاب ارزش نسبی خدمات ۳۰۰ خدمت جدید به خدمات قبلی اضافه شد که سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مجری آن خواهند بود گفت: بخشی از خدمات کلینیکی که قبلا در کتاب تعرفه کالیفرنیا درج نشده بود اکنون تحت پوشش رفته‌اند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ورود بیمه‌های پایه به بیمارستان‌های خصوصی اظهار کرد: تامین اجتماعی از اینکه با بیمارستان‌های خصوصی قرارداد ببندد استقبال می‌کند.

نوربخش ادامه داد: در گذشته هم درخواست‌هایی وجود داشته و با برخی بیمارستان‌های خصوصی قرارداد داشته‌ایم. در حال حاضر نیز با آن دسته از بیمارستان‌های خصوصی که قواعد، تعرفه‌ها و مقررات نظارتی سازمان را می‌پذیرند آماده عقد قرارداد هستیم.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: