۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۶

ظرفیت سازی برای سوآپ نفت خام همسایگان شمالی به جنوب کشور

با احداث حوضچه فراگیر، ساخت اسکله های مختلف و چند منظوره شامل اسکله های تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، خدماتی و پشتیبانی و همچنین تعمیراتی برای پهلوگیری نفتکش ها، ظرفیت سوآپ نفت خام همسایگان شمالی کشورمان افزایش می یابد.

به گزارش عیار آنلاین، زیرساخت های لازم برای احیای فرآیند عملیات سوآپ نفت خام با تعمیر و بهسازی تاسیسات اسکله های پایانه نفتی شمال، در حال آماده سازی است.

نفت ایران
موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران این امکان را فراهم کرده که بتواند با هزینه ای اندک و از طریق سوآپ، جایگاه خود را به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی تثبیت کند.

از طریق سوآپ، همسایگان شمالی ایران، بخشی از فرآورده های نفتی خود را از طریق کشورمان به بازارهای هدف ارسال می کردند که این اقدام، موقعیت بی نظیر ایران به عنوان شاهراهی امن برای انتقال انرژی را خاطرنشان می کرد.

برخورداری ایران از پتانسیل سوآپ نفت خام در حاشیه دریای خزر، بزرگترین مزیت برای کشورهای حاشیه این دریا و آسیای میانه محسوب می شود؛ ضمن آنکه ایران همچنین برای تحویل نفت خام مورد توافق در جنوب نیز از زیرساخت های لازم برخوردار است.

مدیر مهندسی ساختمان شرکت پایانه های نفتی ایران در خصوص آخرین وضعیت ایجاد زیرساخت های توسعه سوآپ، اظهار داشت: احداث حوضچه فراگیر در شمال کشور ۷۳ درصد پیشرفت داشته است.

وی گفت: از این حوضچه برای انتقال نفت خام شمال کشور و عملیات سوآپ در آینده استفاده می شود و هدف بلندمدت ما ارتقاء توان دریافت و انتقال روزانه ۲٫۵ میلیون بشکه نفت است.

عبدالله احمدی از مراحل نهایی احداث حوضچه فراگیر در شمال کشور خبر داد و گفت: از این حوضچه برای انتقال نفت خام شمال کشور و عملیات سوآپ در آینده استفاده می شود، هدف کوتاه مدت این پروژه ارتقا توان دریافت و انتقال نفت از رقم کنونی روزانه ٢٠٠ هزار بشکه اسکله ها به روزانه ٥٠٠ هزار بشکه در روز است. همچنین هدف بلندمدت مان ارتقاء توان دریافت و انتقال نفت تا ۲٫۵ میلیون بشکه در روز است.

مدیر مهندسی ساختمان شرکت پایانه های نفتی ایران با اعلام پیشرفت ٧٣ درصدی این پروژه تاکنون، گفت: شرکتهای حفاری شمال، نفت خزر و صدرا نیز در کنار شرکت پایانه ها از این حوضچه استفاده می کنند.

توقف سوآپ فرآورده های نفتی از اقدامات نسنجیده دولت سابق بود که ضربات جبران ناپذیری را به موقعیت استراتژیک ایران به عنوان مسیر امن ترانزیت انرژی وارد کرد، بنابراین مدیران نفتی دولت یازدهم از سرگیری سوآپ نفتی را در دستور کار قرار داده و مذاکراتی را برای بازگرداندن مشتریان قدیمی و یافتن شرکای جدید آغاز کردند.

از جمله مزایای سوآپ، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل فرآورده های نفتی از مبادی تولید در جنوب کشور به مناطق شمالی و آزاد شدن بخشی از ناوگان حمل و نقل سوخت بود.

از طریق سوآپ، از یک طرف نفت خام تولیدی همسایگان شمالی، توسط ایران از طریق بنادر جنوبی ایران صادر و از طرف دیگر بخشی از نیازهای نفتی و گازی مناطق شمالی کشور به شکل ساده تری تامین خواهد شد.

به عنوان نمونه، از طریق سوآپ، نفت کوره و بنزین از جمهوری های آسیای میانه برای مصرف نیروگاه نکا و فرآورده های نفتی از مرزهای غربی و عراق جهت مصرف نیروگاه های سهند تبریز، بیستون کرمانشاه و مفتح همدان وارد و مشابه این محصولات از طریق بنادر جنوبی کشور صادر می شد.

از جمله مزیت های دیگر سوآپ نفتی برای کشورمان دسترسی به درآمد ترانزیتی حاصل از این انتقال است.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: