با انتشار فراخوان عمومی

فرایند فروش گازهای همراه نفت وارد مرحله اجرایی می شود

فراخوان عمومی مزایده فروش گازهای مشعل از صبح فردا (٢٧ آبان ماه) در روزنامه های کثیرالانتشار کشور منتشر می شود و به این ترتیب، فرایند فروش گازهای مشعل وارد فاز اجرایی خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، در سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی و با هدف اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در زمینه سیاستهای اقصاد مقاومتی و اصل ٤٤ قانون اساسی و همچنین باهدف جلوگیری از سوختن گازهای مشعل برای ایجاد ارزش افزوده از این منابع و کاهش آلودگی ناشی از سوختن گازهای مزبور، شرکت ملی نفت ایران از کلیه متقاضیان واجد شرایط خرید گاز برای هرگونه بهره‌گیری از این گازها از جمله احداث واحدهای تولید برق دعوت به شرکت در مزایده می کند که شرایط آن به شرح ذیل است:

گاز همراه نفت

بر اساس اعلام معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران، مزایده گازهای مشعل مربوط به هر کدام از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران شامل ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، نفت فلات قاره و نفت و گاز اروندان توسط همان شرکت فرعی و به صورت یک مرحله‌ای انجام می ‌شود و قرارداد فروش گاز توسط شرکت فرعی به نیابت از طرف شرکت ملی نفت ایران و به ارز دلار منعقد خواهد شد.

همچنین گازهای مشعل با توجه به نوع میدان (خشکی، جزایر یا سکو) و نیز میزان ترشی گاز (ترش یا شیرین)، به پنج گروه طبقه‌بندی شده و برای هر کدام از این گروه‌ها، قیمت پایه مزایده مجزایی اعلام شده است.

این گزارش می افزاید: دوره عملیات فروش گاز به خریداران توسط شرکت فرعی، حداقل تا پایان سال ١٣٩٨ است و با توجه به این که برای استفاده از گازهای مشعل بخشی از میادین، طرح‌هایی برای اجرا در شرکت ملی نفت ایران پیش‌بینی شده است، پس از انعقاد قرارداد فروش گاز بین شرکت فرعی و خریدار، شرکت فرعی موظف به تامین گاز فقط تا پایان دوره قرارداد است؛ همچنین در صورتی که طرح‌های پیش‌بینی شده در زمان مقرر به بهره‌ برداری نرسند، تحویل گاز به خریدار با شرایط متعارف و توافق طرفین ادامه می یابد.

قیمت برنده مزایده مندرج در قرارداد، تا پایان سال عرضه گاز که از سال ١٣٩٨ زودتر نخواهد بود، معتبر بوده و پس از آن حسب مورد، متناسب با شرایط بازار در آن تجدید نظر صورت خواهد پذیرفت.

در صورتی که برای گازهای مشعل یک منطقه، بیش از یک متقاضی واجد شرایط برای خرید گاز مراجعه کند، گاز به شخص متقاضی مورد تایید شرکت فرعی که در فرایند رقابتی مزایده، قیمت بالاتری نسبت به قیمت پایه مزایده برای خرید گاز پیشنهاد کند، فروخته می‌شود.

پیش از ورود متقاضیان واجد شرایط به مرحله تعیین برنده مزایده نیز ارزیابی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان، طبق دستورعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارک متقاضیان توسط کمیسیون معاملات شرکت‌ فرعی انجام می شود و فقط متقاضیان واجد شرایط و دارای صلاحیت به مرحله تعیین برنده مزایده وارد می‌ شوند.

بر پایه این گزارش، از آنجا که مقدار گاز تحویلی هر میدان با توجه به شرایط جاری تولید اعلام می ‌شود، شرکت‌ فرعی موظف به تامین حداقل ٨٠ درصد مقدار قراردادی گاز است و برای مقادیر پایین‌تر از این میزان، نسبت گاز تحویلی به مقدار گاز مندرج در قرارداد برای تحویل در هر ماه محاسبه و در قالب ضریب تخفیف در قیمت گاز همان ماه، جبران خواهد شد.

نوسان گاز تحویلی به خریدار در دامنه ٢٠-٠ درصد مقدار قراردادی، برای شرکت فرعی مجاز و بدون جریمه است و در صورت امکان، شرکت فرعی گاز مشعل را به میزان صد در صد ظرفیت مشخص شده در قرارداد به خریدار تحویل می ‌دهد.

پس از انعقاد قرارداد فروش گاز مشعل، خریدار متعهد به خرید و برداشت گاز به میزان حداقل ٨٠ درصد مقدار قراردادی، مطابق با زمان‌بندی توافق شده است و برداشت به میزان کمتر از ٨٠ درصد مقدار قراردادی گاز برای شرکت خریدار مشمول جریمه بوده و چنانچه بنا به هر دلیلی (به غیر از عدم تامین گاز توسط شرکت فرعی) خریدار به میزان کمتر از ٨٠ درصد مقدار توافق شده در قرارداد گاز برداشت کند، متعهد به پرداخت بهای گاز معادل ٨٠ درصد مقدار قراردادی طبق شرایط قرارداد (برداشت یا پرداخت) خواهد بود.

دریافت مجوزهای لازم از جمله برای صادرات و یا فروش داخلی محصول (مانند برق)، همچنین آماده ‌سازی زمین و رعایت مقررات زیست ‌محیطی و تامین زیرساختهای مورد نیاز حمل و نقل و انتقال محصول (مانند برق)، بر عهده خریدار است و وزارت نفت، همکاری لازم را در زمینه دریافت مجوزهای مربوط به صادرات محصول انجام می دهد.

شرکتهای متقاضی باید دارای تجربه در امر تولید صنعتی باشند و نیز توانایی کافی برای تامین منابع مالی لازم برای احداث واحدهای بهره‌برداری متناسب با حجم گاز مشعل تحویلی را دارا باشند.

همچنین شرکتهای متقاضی برای شرکت در مزایده فروش گازهای مشعل، باید ضمانتنامه بانکی مورد قبول شرکت فرعی ذیربط به ارزش پنج درصد قیمت ارزی گاز مصرفی برآوردی در شش ماه را به شرکت موردنظر ارائه کنند. در صورت برنده شدن متقاضی در مزایده، ضمانتنامه مذکور ظرف ١٥ روز از زمان انعقاد قرارداد فروش گاز مشعل و مشروط به اخذ ضمانتنامه ‌های حسن انجام تعهدات و پرداخت بهای گاز تحویلی از خریدار آزاد می شود.

خریدار منتخب (برنده مزایده) باید حداکثر ظرف ١٥ روز پس از امضای قرارداد، به منظور تضمین حسن انجام تعهدات و پرداخت بهای گاز تحویلی موضوع قرارداد، دو فقره ضمانتنامه‌ بانکی بدون شرط و غیر قابل برگشت و قابل تمدید از بانکهای مورد تأیید شرکت فرعی، هر کدام به ارزش بهای ٤٥ روز گاز مشعل تحویلی (قیمت و مقدار طبق قرارداد) یا معادل ریالی آن (به نرخ مرجع بانک مرکزی) را به شرکت فرعی ارائه کند چراکه نافذ شدن قرارداد منوط به دریافت ضمانتنامه‌های بانکی مذکور است.

قابل ذکر است در صورت عدم ارائه ضمانتنامه‌ های بانکی موضوع این بند، قرارداد منعقده با خریدار منتخب (نفر اول) لغو، مبلغ ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده نفر اول توسط شرکت فرعی ضبط و قرارداد فروش گاز مشعل با نفر دوم منعقد می شود.

این ضمانتنامه‌ها حداکثر سه ماه پس از پایان مدت قرارداد و عودت زمین به شرکت فرعی و تسویه حساب و پرداخت کلیه مبالغ صورتحساب‌ها و جرائم احتمالی آنها، توسط شرکت فرعی آزاد و به خریدار مسترد خواهد شد.

معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این مطلب افزوده است: متقاضیانی که مایل به شرکت در جلسه توجیهی فرآیند مزایده گازهای مشعل در تاریخ مشخص شده در تقویم فرآیند مزایده هستند، می توانند درخواست شرکت در جلسه را حداکثر تا تاریخ دوم آذرماه سال جاری به این مدیریت به نشانی تهران، خیابان حافظ، نرسیده به طالقانی، ساختمان مرکزی چهارم شرکت ملی نفت ایران، طبقه ٨ اتاق ٨١٦ ارسال کرده و یا با شماره تماسهای ٨٨٨٩١٣٧٦ – ٦١٦٢٢٢١٧ تماس حاصل کنند.

اطلاعات تکمیلی تر در این زمینه شامل جداول اطلاعات گازهای ارسالی به مشعل، تقویم فرآیند مزایده، دستورعمل فرآیند دریافت و ارزیابی مدارک متقاضیان، چک لیست مدارک متقاضیان، نمونه تعهدنامه شرکت های متقاضی، وظایف شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران، فرم ضمانتنامه، جدول نحوه محاسبه تخفیف قیمت گاز مشعل، نمونه اولیه قرارداد فروش گاز مشعل و فرم نامه درخواست شرکت در جلسه توجیهی تا ساعتی دیگر روی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی WWW.NIOC.IR قرار می گیرد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: