۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۴
کارشناس مسائل اقتصادی:

تعلیق تحریم‌ها بدون لغو، ساختار تحریم را حفظ و تحریم‌ها را برگشت پذیر می‌کند

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در توافق احتمالی با ۱+۵ باید همه تحریم ها لغو شود نه تعلیق، تا تحریم‌ها برگشت پذیر نباشد، گفت: تنها لغو دفعی تحریم‌ها روی کاغذ منافع کشور را تامین می کند نه تدریجی.

به گزارش عیارآنلاین، سیدعلی روحانی در گفت و گویی درباره شروط ایران برای کسب توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای با ۱+۵ گفت: زمانی که تحریم‌ها تعلیق شود، یعنی ساختار‌ تحریم‌ها حفظ اما به صورت موقت اجرا نمی‌شود.

تحریم

روحانی بیان کرد: با تعلیق تحریم‌ها بدون لغو، تمام زیرساخت‌هایی که آمریکا برای تحریم‌های مالی و نفتی آماده کرده است،‌محفوظ می‌ماند. یعنی هم زیرساخت‌های حقوقی و هم زیرساخت‌های نهادسازی شده در وزارت خزانه داری و وزارت خارجه محفوظ می‌ماند و به صورت طبیعی بر نحوه تعاملات مالی و فروش نفت ما نظارت دارند.

وی درباره اینکه لغو تحریم‌ها بهتر از تعلیق است توضیح داد:با توجه به اینکه در فرآیند مذاکرات اطلاعات بسیاری قرار است ارائه شود، باید تمام تحریم‌ها لغو شود، چرا که اطلاعات برگشت پذیرنیست، زمانی که ما اطلاعات تمام افراد و تأسیسات هسته ای را ارائه می‌کنیم نمی‌توانیم مجدداً‌ مخفی کنیم و برگشت پذیر نیست. بنابر این تمام تحریم ها باید لغو شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که ما می گوییم تعلیق در بحث تحریم‌ها، یعنی همه چیز برگشت‌پذیر است. در نتیجه ما اقداماتی برای اعتماد سازی انجام دادیم که هیچ کدام برگشت‌پذیر نیست. اما از آن طرف، طرف آمریکایی یا ۱+۵ اقداماتی انجام داده است که همه برگشت پذیر است، بنابراین در این میان یک عدم تعادل وجود دارد. یعنی اقداماتی که دو طرف انجام داده‌اند، عادلانه نیست.

روحانی اظهار کرد: همانطور که ایران می خواهد طی یک فرآیند تدریجی اطلاعات را ارائه و شفاف سازی کند، طرف غربی می گوید ما هم تدریجی تحریم‌ را بر می‌داریم.یعنی در مرحله اول یک تحریم را تعلیق و در مرحله دوم تحریم دیگر را تعلیق می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه دو معنی از تدریجی بودن لغو تحریم‌ها می‌تواند برداشت شود گفت:اولین مورد این است که تحریم‌ها روی کاغذ به صورت تدریجی لغو شود و دیگر اینکه در عمل و اجرا تحریم‌ها به صورت تدریجی لغو شود.زمانی که مصوبات روی کاغذ قرار است تدریجی لغو شود به این معنی است که در عمل مدت زمان زیادی برای لغو تحریم نیاز است. چرا که فاصله زمانی بین لغو بر روی کاغذ و اجرا زیاد است. لغو تدریجی تحریم‌ها بر روی کاغذ منجر به لغو تحریم‌ها در دراز مدت در اجرا است.

وی تأکید کرد:باید دقت داشته باشیم که لغو تدریجی تحریم‌ها را روی کاغذ نپذیریم، روی کاغذ لغو تحریم‌ها باید به صورت یکجا برداشته شود. اگر تحریم ‌ها به صورت کامل از روی کاغذ حذف شود در عمل و اجرا به صورت تدریجی حذف خواهد شد. تعلیق تحریم‌ها به صورت تدریجی در عمل مساوی است با تعلیق یکباره تحریم‌ها روی کاغذ.

روحانی اظهار کرد:یکی از موارد مهم در فرآیند مذاکرات باید اولویت بندی در لغو تحریم‌ها باشد. به نظر می رسد لغو تحریم‌های بانکی، نفتی و گازی(فروش و سرمایه گذاری) و در مرحله بعد تحریم‌های حوزه کشتی‌رانی در اولویت‌ است. توجه به این اولویت بندی‌ها بسیار مهم است و در توافق سری قبل این اولویت بندی مد نظر قرار نگرفت، چرا که ایران امتیازهای مهمی را ارائه کرد و در ازای آن امتیازی که دریافت کردیم، اولویت‌های ما نبوده است. به طور مثال بحث انتقال پول برای دانشجویان بورسیه اولویت زیادی برای کشور نداشت. موارد مهم‌تری وجود داشت. زمانی که کشور امتیازات مهمی را ارائه می‌دهد باید امتیازهای مهمی را دریافت کند. این مسائل باید در این دور از توافقات مورد توجه قرار گیرد.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: