۲۷ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۲

بررسی راه‌های افزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در کشاورزی

قائم مقام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: فلسفه وجودی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تنها تسهیل گری در فعالیت های بخش کشاورزی است

به گزارش عیارآنلاین، علیزاده در جلسه شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی با مدیران شرکت مادر تخصصی و هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با اشاره به جایگاه و اهمیت صندوق توسعه کشاورزی و سرمایه اندک این صندوق، افزود: افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی و همچنین تعداد اعضای این صندوق از اولویت های مهم صندوق توسعه کشاورزی است.

جنگل زراعی کشاورزی

وی ساماندهی کشاورزان در تشکل های کشاورزی و تقویت تشکل ها را نیز توسط صندوق های حمایتی بهترین روش برای تقویت و توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت فعالیت کشاورزی در کشور سرمایه گذاری در این بخش از طریق صندوق های حمایت از سرمایه گذاری می تواند بسیار مثمر ثمر باشد که ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش صادرات در این بخش را نیز به همراه خواهد داشت.

در ادامه این جلسه اعضای حاضر در در خصوص راه های توسعه صندوق و افزایش سرمایه و تصمیم گیری در مورد شکل گیری تشکل های جدید و تقویت تشکل های موجود، به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: