جدگال:

قطب سوم خودروسازی حرف های بسیاری در خصوص کیفیت دارد

نماینده مردم چابهار تصریح کرد: فرمایش مقام معظم رهبری که باید اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و یا تولید ملی-منطقه‌ای داشته باشیم را باید در حوزه خودروسازی چابهار در نظر بگیریم.

به گزارش عیارآنلاین، یعقوب جدگال در مورد ایجاد قطب سوم خودروسازی در رادیو «گفتگو» گفت: بحث کیفیت است در ایجاد این قطب صنعتی مهمتر است، از نظر کمیت هیچ کمبودی در خودرو سازی نداریم اما در کیفیت حرف‌های نگفته‌ای وجود دارد. فرمایش مقام معظم رهبری که باید اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و یا تولید ملی-منطقه‌ای داشته باشیم را باید در حوزه خودروسازی چابهار در نظر بگیریم.

خودرو

عضو کمیسیون شوراها ادامه داد: هم باید به ذات منطقه آزاد اقتصادی چابهار که در محور شرقی کشور موقعیت خوبی دارد توجه کرد و هم به مزایای آن. در صورتی که صنعت خودروسازی در منطقه آزاد چابهار فعال شود، کنترل کیفیت و نظارت بر اساس تولید داخلی صورت می‌گیرد و استانداردها و برندهای خاص در تولید خودرو به کار برده می‌شود تا بتواند رضایت مردم و شهروندان داخلی و خارجی را کسب کند.

جدگال در ادامه گفت: هر اقدامی پیامدهای مثبت و منفی دارد و اولین پیامد منفی این اقدام در چابهار در مورد سلامت محیط زیست و سلامت هوا است که کلیه استانداردهای محیط زیستی باید رعایت شود و دیگری بحث ازدیاد جمعیت است که مشکلات زیادی را برای این شهرستان به وجود می‌‌آورد.

وی با بیان اینکه این اقدام مزایایی هم دارد، تصریح کرد: این اقدام بیشتر بر ایجاد اشتغال، اقتصاد، مسکن و ارزش افزوده برای این شهرستان متمرکز است و هدف اصلی این اقدام به جز اهداف استانی در چابهار؛ ایجاد راه ترانزیت خودرو به کشورهای همسایه است.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: