۲۶ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۷

تلاش بی وقفه سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع آلودگی هوا!

در حالی که نادرست بودن ادعای تاثیر بنزین داخلی در آلودگی شهر تهران به اثبات رسیده و نه‌تنها خانم ابتکار، بلکه رئیس‌جمهور نیز جایگزینی بنزین وارداتی را در کاهش آلودگی هوا موثر اعلام کرده بودند، باید پرسید با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش آلودگی های شهر تهران، مواضع خانم ابتکار و سازمان محیط‌زیست چه خواهد بود؟

به گزارش عیارآنلاین، در حالی که نادرست بودن ادعای تاثیر بنزین داخلی در آلودگی شهر تهران به اثبات رسیده و نه‌تنها خانم ابتکار، بلکه رئیس‌جمهور نیز جایگزینی بنزین وارداتی را در کاهش آلودگی هوا موثر اعلام کرده بودند، باید پرسید با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش آلودگی های شهر تهران، مواضع خانم ابتکار و سازمان محیط‌زیست چه خواهد بود؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: