۲۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۳

برای انتقال فناوری و درآمد مالیات از سرمایه‌گذار خارجی حمایت می‌کنیم

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که سرمایه‌گذاری خارجی موجب انتقال فنآوری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، توسعه صادرات ، اشتغال‌زایی و تولید داخلی می‌شود، گفت: از سرمایه‌گذار خارجی حمایت می‌کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد خزاعی در دیدار سرمایه گذاران خارجی استان مرکزی ضمن تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی افزود: سرمایه گذاری خارجی موجب تأمین منابع مالی، انتقال فن آوری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، توسعه صادرات ، اشتغال‌زایی و تولید داخلی می‌شود.

محمد خزاعی

معاون وزیر اقتصاد گفت: رشد سرمایه گذاری خارجی، بویژه مشارکت با سرمایه گذاران داخلی باعث پویایی اقتصاد کشور و افزایش و بهینه سازی تولیدات می شود.

وی افزود: حمایت از سرمایه گذاران داخلی نیز از اهداف مهم دولت است چرا که رشد و موفقیت آن در جلب مشارکت سرمایه گذاری نقش به سزایی دارد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران سپس در جمع سرمایه‌گذاران خارجی استان مرکزی به مسائل و مشکلات آنان نیز رسیدگی نمود.

منبع:فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: