۲۶ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۵

مصوبات دیشب هیات وزیران/ دولت نگهداری بهینه از راه‌ها را خواستار شد

پیشنهاد كمیسیون اجتماعی دولت در خصوص لایحه« اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، در هیات وزیران به تصویب رسید.

به گزارش عیارآنلاین، در جلسه عصر یكشنبه هیات دولت كه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد، پیشنهاد كمیسیون اجتماعی دولت در خصوص لایحه «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به هیات وزیران ارائه شد.

هیئت دولت

این قانون در سال ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یكبار در سال ۱۳۹۲ اجرای آزمایش آن تا پایان سال تمدید شد.

با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی و با بررسی تجربیات بین المللی و برگزاری جلسات كارشناسی، متن جدیدی تهیه و در كمیسیون امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

در ادامه جلسه، گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت حمل و نقل جاده ای به هیات وزیران ارائه شد و در این گزارش وضعیت زیر ساخت جاده ای كشور مبتنی بر مطالعات طرح جامع حمل و نقل، میزان تراكم محورهای با سطوح خدمت در حد ظرفیت و بالاتر از ظرفیت، وضعیت رویه راه های شریانی و غیر شریانی، نگهداری زیر ساخت ها، وضعیت ایمنی در حمل و نقل جاده ای و توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند و میزان فرسودگی ناوگان حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هیات وزیران با تاكید بر لزوم نگهداری بهینه از راه ها، بهبود فرسودگی ناوگان و فعال سازی كریدورهای اصلی جدید، بررسی پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را به كمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد.

در ادامه جلسه هیات دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب رسید و بر این اساس با تصویب دولت، مبلغ ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تامین آب شرب روستایی، عشایری و تكمیل مجتمع های آبرسانی روستایی در اختیار استان كرمانشاه قرار گرفت.

همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به نسبت مساوی برای كمك به تكمیل تصفیه خانه مدول دوم زنجان از طرح آبرسانی به شهر زنجان، پروژ های تامین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی سد تهم از فاضلاب روستاهای اطراف سد تهم و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه از حوادث در استان زنجان اختصاص یافت.

همچنین با تصویب هیات وزیران، ایام دریافت مقرری بیمه بیكاری شاغلان در كارهای سخت و زیان آور شركت ذغال سنگ البرز غربی كه با اتمام دوره پرداخت مقرری یاد شده بازنشسته می شوند، به عنوان سوابق بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احكام بازنشستگی پیش از موعد محسوب می شود. همچنین مبنای محاسبه بازنشستگی كارگران شاغل در شركت یاد شده پس از اتمام دوره دریافت مقرری بیمه بیكاری، آخرین دستمزد طبق لیست ارسالی زمان اشتغال قبل از بیكاری خواهد بود.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: