پزشکیان: شیوه بازنگری در تعرفه‌های پزشکی پرهزینه و اشتباه است

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مکانیسم پرداخت در کشور، گفت: ریشه زیرمیزی چیست؟ کمبود درآمد است یا تناقض و شکاف در درآمدها؟ اینکه گفته می شود ریشه زیرمیزی تعرفه ها است حرفی است که می خواهند در ذهن جامعه ایجاد کنند.

به گزارش عیارآنلاین،  دکتر مسعود پزشکیان در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه سلامت نیوز، در پاسخ به اینکه درباره بازنگری در کتاب تعرفه های پزشکی چه نظری دارید،گفت:«مکانیسم پرداخت در کشور ما مکانیسم درستی نیست علت آن هم این است که اختلاف فاحشی بین سطوح مختلف درآمدی در بین ارائه کنندگان خدمت وجود دارد.در هیچ کجای دنیا چنین اختلاف فاحشی را در مکانیسم های پرداخت مشاهده نمی کنید.وقتی که در این مکانیسم پرداخت یک پزشک ۲۰۰ میلیون تومان و پزشک دیگری ۲ میلیون تومان درآمد دارد یعنی این روش غلط است».
پزشکیان
پزشکیان ادامه داد: «اگر به این شکل ادامه دهیم کنترل و نظارت خیلی سخت تر است و برقراری نظم در سیستم غیرممکن است چراکه وقتی فاصله درآمدی وجود دارد یعنی بی نظمی وجود دارد وهرکسی می خواهد از یک سطحی به سطح بالاتری برسد و برای اینکه به این امر دست پیدا کند اگر از راه قانونی به خواسته خود نرسد از یک راه غیرقانونی وارد می شود. حتی پزشکانی که درآمدهای بالاتری دارند باز ناراضی اند چراکه باز درآمد بهتری را برای خود تصور می کنند. بنابراین این راهی که می رویم هم از نظر علمی هم از نظر قانونی و هم از نظر اعتقادی راه درستی نیست».
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا مکانیسم پرداخت حتی بعد از بازنگری در کتاب تعرفه های پزشکی مشکلات این حوزه را حل نخواهد کرد و آیا با توجه به اینکه گفته می شود مشکل تعرفه ها دلیل اصلی زیرمیزی پزشکان است، ریشه زیرمیزی از بین نخواهد رفت؛ گفت:«نه. ریشه زیرمیزی چیست؟ کمبود درآمد است یا تناقض و شکاف در درآمدها؟ اینکه گفته می شود ریشه زیرمیزی تعرفه ها است حرفی است که می خواهند در ذهن جامعه ایجاد کنند».
پزشکیان افزود: «درآمد منطقی یک پزشک در ماه چه عددی است؟ یک استاد دانشگاه چقدر درآمد دارد؟ در اروپا و امریکا فاصله اختلاف درآمدی یک استاد دانشگاه با یک پزشک به مانند کشور ما هست؟آیا فاصله درآمدی اینقدرعمیق است؟چنین نیست. الان درآمد پزشک در حالت عادی چندین برابر یک استاد تمام دانشگاه است باز هم می گویند درآمد پزشکان کم است در نتیجه در این زمینه هم نگاه ها اشکال دارد و هم روند سیاستگذاران در پاسخگویی به حل مشکل روند درستی نیست».
وی در پاسخ به اینکه آیا با بازنگری در کتاب تعرفه های پزشکی موافق نیستید؛ گفت: «در قانون نوشته ایم مکانیسم پرداخت ها باید براساس خرید راهبردی شکل بگیرد. معنای خرید راهبردی این است که خدمت مشخصی برای جمعیت مشخصی با کیفیت مشخصی توسط یک تیم سلامت مشخص ارائه شود و در قبال آن یک پرداخت مشخصی باید صورت گیرد و این در قبال حاصل سلامتی است نه بار مراجعه. ممکن است بیماری ده بار به یک پزشک مراجعه کند و پزشک نتواند مشکل بیمار را تشخیص دهد با هر بار مراجعه ای که پزشک نمی تواند مشکل بیمار را تشخیص دهد آیا باید بیمار پرداختی داشته باشد؟این هم غلط است نهایتا راهی که ما می رویم در خرید خدمت با این روش راه پرهزینه ای است».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مکانیسم پرداخت در کشور ما راهی است که شکاف وعمق بین درآمدها را افزایش می دهد که درست نیست،خاطرنشان کرد: «در بین گروه های پزشکی اختلاف درآمدی وسیعی وجود دارد که قابل قبول نیست بین گروه پزشکی با سایر حرف پزشکی و ارائه کنندگان خدمات نیز فاصله زیاد است.مثل ماماها و پرستاران که البته گروه هایی که صنف نیستند و مثلا در اتاق عمل کار می کنند یا تکنیسین رادیولوژی اند یا کادر بهداشت و درمانی اند. مگر کسانی که در مراکز بهداشت روستاها کار می کنند کارشان کم اهمیت تر و یا آسان تر از کسانی است که در بیمارستان مشغول به کارند ؟ همه چنین مشکلی دارند».

​​منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: