۲۵ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۲
با حکم ربیعی

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده منصوب شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وحیده نگین رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی با حفظ سمت به عنوان «مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده» منصوب شد.

به گزارش عیارآنلاین، همکاری در طراحی و اجرای الگوی اسلامی – ایرانی اشتغال بانوان’؛ ‘مطالعه و ارائه راهکار های بهبود وضعیت رفاهی زنان، بالاخص زنان آسیب پذیر’؛ ‘مطالعه و ارائه راهکارهای ارتقای عدالت جنسیتی در ابعاد مرتبط با ماموریت های وزارتخانه’؛ ‘تلاش در جهت اصلاح سیاست های جنسیتی نظام بیمه’؛ ‘شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت زنان در محیط کار’؛ ‘تلاش در جهت توانمندسازی و ارتقا اثربخشی سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه امور زنان’ و ‘ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت های سازمانی وزارتخانه برای توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی زنان گروه های هدف’ از جمله اولویت های وظایف مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده عنوان شده است.

انتصاب
متن حکم انتصاب وحیده نگین رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به سمت ‘مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده’ به شرح زیر است:
‘سرکار خانم دکتر وحیده نگین نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالی به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان «مشاور وزیر در امور بانوان و خانواده’ منصوب می شوید.
تحقق اهداف عالی دولت تدبیر و امید در ابعاد اجتماعی و اقتصادی، بدون در نظر داشتن نقش زنان ناممکن است. توانمندسازی نیز از جمله مهم ترین برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و زنان از بزرگ ترین گروه های هدف توانمندسازی به شمار می آیند. تقویت عدالت جنسیتی، ارتقا توانمندی زنان برای شکوفایی فردی، تحکیم بنیان خانواده و ایفای نقش اجتماعی فعال، نیازمند ارائه ایده های خلاق و طراحی برنامه های مناسب است. انتظار می رود با جدیت و تعهد و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در وزارتخانه، بتوانید وظایف محوله را با اولویت موارد زیر به انجام برسانید:
– پیشنهاد قوانین و لوایح مرتبط با حوزه زنان و خانواده برای افزایش کیفیت زندگی زنان و تحکیم بنیان خانواده
– ارائه راهکارهای استفاده از فرصت های قانونی، اعتباری و مالی به منظور توسعه و ساماندهی فعالیت های زنان در حوزه های تعاون و مشاغل خانگی با رویکرد اشتغالزایی، کارآفرینی و بهبود معیشت و رفاه بانوان
– همکاری در طراحی و اجرای الگوی اسلامی – ایرانی اشتغال بانوان
– مطالعه و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت رفاهی زنان، بالاخص زنان آسیب پذیر
– مطالعه و ارائه راهکارهای ارتقای عدالت جنسیتی در ابعاد مرتبط با ماموریت های وزارتخانه
– تلاش در جهت اصلاح سیاست های جنسیتی نظام بیمه
– شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت زنان در محیط کار
– تلاش در جهت توانمندسازی و ارتقای اثربخشی سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه امور زنان
– ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت های سازمانی وزارتخانه برای توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی زنان گروه های هدف.
امیدوارم خدمتگزاری جنابعالی توام با موفقیت، ارتقای سطح تدبیر در سیاست ها و برنامه ها و زایش امیدهای بیشتر برای زنان ایران باشد. توفیق روزافزون سرکارعالی را از خداوند متعال خواستارم.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: