طرح تحول سلامت باعث آرامش اقشار محروم جامعه شده است

معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: امیدواریم با تکمیل طرح تحول سلامت، کشور ما شاهد آرامشی در میان مردم خصوصا اقشار ضعیف، محروم و دورافتاده جامعه باشد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد شریعتمداری در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، با اشاره به این که وزارت بهداشت از عهده مسئولیت بسیار عظیمی که در حوزه سلامت به گردن دارد، به خوبی بر آمده است، گفت: هم نگاه مقام معظم رهبری نسبت و هم شخص ریاست جمهوری نسبت به ضرورت توجه هرچه بیشتر به حوزه سلامت اهمیت این حوزه را در دولت یازدهم نسبت به دولت های قبل بیشتر کرده است. به طوری که یکی از اولویت های دولت یازدهم از زمان شروع به کار حوزه بهداشت و درمان بود.

شریعتمداری

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این با همه محدودیت های اعتباری دولت، اعتبار خوبی از منابع عمومی و از محل یارانه ها به وزارت بهداشت اختصاص داده شد.

به گفته معاون اجرایی رییس جمهور، کفایت وزیر بهداشت و برنامه ریزی ایشان برای صرف اعتبارات با تدوین یک کتاب در این خصوص در ۱۲ فصل و با یک بررسی کارشناسانه عمیق، باعث شد قدم های خوبی یکی پس از دیگری برداشته شود و امیدواریم با تکمیل طرح تحول سلامت، کشور ما شاهد آرامشی در میان مردم خصوصا اقشار ضعیف، محروم و دورافتاده جامعه باشد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: