۲۴ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰
با مصوبه دولت انجام می‌شود

پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب‌نامه پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح تصویب‌نامه پرداخت بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

جهانگیری

هیأت وزیران در جلسه ۱۴/۸/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۸۴۴۸/۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۴۹۱۲۱/ت۴۰۰۶۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (۱)، عبارت «براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵» جایگزین عبارت «و شرکت فناوری اطلاعات به مبلغ چهارصد و نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار و ششصد و هفت (۴۹۹٫۵۵۷٫۵۱۲٫۶۰۷) ریال به شرکت مخابرات ایران براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ در مجموع به مبلغ نه هزار و صد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و دویست و نود و یک هزار و ششصد و پنجاه (۹٫۱۴۴٫۸۵۷٫۲۹۱٫۶۵۰) ریال به حساب بدهی شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات ایران منظور و» می‌شود.

ب ـ بند (۲) به عنـوان بند (۳) تلقـی و متن زیـر به عنـوان بند (۲) و تبصـره آن اضافه می‌شود:

۲ـ بدهی شرکت فناوری اطلاعات ایران به شرکت مخابرات ایران به مبلغ چهارصد و نود و نه میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و پانصد و دوازده هزار و ششصد و هفت (۴۹۹٫۵۵۷٫۵۱۲٫۶۰۷) ریال براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ در پنج سال آینده با اقساط مساوی از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ مبلغ بدهی موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی به عنوان افزایش سرمایه در حساب شرکت فناوری اطلاعات ایران منظور خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: