معاون وزیر کار خبر داد:

دستور رئیس جمهور برای تکمیل بانک اطلاعاتی یارانه تا ۲ ماه آینده/ وارد حریم خصوصی مردم نمی شویم

معاون وزیر کار از دستور ۲ماهه رئیس جمهور برای تشکیل بانک شناسایی خانوار خبر داد و گفت: در حین تشکیل بانک اطلاعات خانوار حریم خصوصی مردم محفوظ است و از دستگاه‌ها به گونه ای اطلاعات دریافت می‌کنیم که وارد حریم خصوصی نشویم.

به گزارش عیارآنلاین، احمد میدری، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگویی با اشاره به تشکیل کمیته شناسایی خانوار گفت: بر اساس مصوبه دولت قبل بانک اطلاعات و مسئولیت نگهداری بانک اطلاعات بر عهده سازمان هدفمندی است و مسئولیت دهک‌بندی گروه‌ها و حذف دهک‌ها بر اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها است.

میدری

وی ادامه داد:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر اساس بانک اطلاعاتی پیشنهاداتی را به مجمع سازمان هدفمندی بدهد که این کار در حال انجام است. کاری که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است بر اساس تجربیاتی است که در کشورهای دیگر هم هست این است که بانک اطلاعات تبدیل به بانکی شود که اطلاعات تمام دستگاه‌های اطلاعاتی در آن لحاظ شود.

میدری بیان کرد: این کار در شورای عالی رفاه به دولت پیشنهاد شد که این بانک اطلاعات را به صورت خاص وزارت تعاون یا سازمان هدفمندی در نیاوریم. این کار به گونه ای باشد که بتوانیم شناسایی را به راحتی انجام دهیم. رئیس جمهور دستور دادند که ظرف مدت ۲ ماه وزارت تعاون، دستگاه‌هایی که می‌توانند در تشکیل بانک همکاری داشته باشند را معرفی کند و به تأیید هیئت دولت برسد.

معاون رفاه وزیر کار با بیان اینکه میزان تعیین بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها است اظهار کرد:در حال حاضر بحث تشکیل بانک اطلاعاتی در دستور کار داریم. اجزای تشکیل این بانک اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌ها است. اما میزان استفاده ما از آن به اندازه‌ای که به حریم خصوصی وارد نشویم.

میدری بیان کرد: با تشکیل بانک اطلاعاتی صرفاً بحث شناسایی و حذف یارانه‌بگیر پردرآمد را دستور کار نداریم. بلکه مسائل دیگر در حوزه رفاه اجتماعی مد نظر ما قرار دارد. به طور مثال هستند افرادی که به اسم کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی هستند . با تشکیل این بانک اطلاعاتی می‌توانیم در یابیم که آیا فرد خود را به درستی خود را کارگرساختمانی معرفی کرده است.

وی افزود: یارانه‌های تعیین کننده تری وجود دارد و حتی جامعه هم انتظار این را دارد که ما به آن توجه کنیم. به طور مثال حتما قالی‌بافان و کارگران ساختمانی تحت پوشش قرار بگیرند نه کسان دیگر یا حتما قالی‌بافان تحت پوشش بیمه باشند نه کسان دیگر.

میدری بیان کرد: ما به گونه ای اطلاعات افراد را برای تشکیل بانک اطلاعاتی از دستگاه‌ها کسب می‌کنیم که حریم خصوصی آنها محفوظ بماند. به طور مثال اگر اطلاعات خودرو را کسب می‌کنیم. شماره پلاک، رنگ ماشین، شاسی و … را دریافت نمی‌کنیم.صرفاً سال ساخت ماشین و نام آن را دریافت می‌کنیم و به حریم خصوصی مردم احترام می‌گذاریم.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: