اختصاص پنج میلیون هکتار از اراضی ملی به جنگل کاری مشارکتی

رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: پنج میلیون هکتار از اراضی منابع ملی کشور به جنگل کاری مشارکتی اختصاص یافته است.

به گزارش عیارآنلاین، خداکرم جلالی روز پنجشنبه در بازدید از طرح جنگل کاری اقتصادی مشارکتی (جام) شهرستان مهران در گفت وگویی اظهار کرد: در این طرح درختانی از گونه های اقتصادی متناسب با اقلیم هر منطقه کاشته می شود.

خداکرم جلالی - منابع طبیعی- جنگل ها و مراتع

وی افزود: اجرای این طرح برای مردم انگیزه اقتصادی ایجاد می کند و باعث می شود خود مردم به کشت و بهره برداری از محصول بپردازند.

رییس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری یادآور شد: با توجه به بحران آب در کشور و نیز خشکسالی و تغییر اقلیم، یکی از راه های برون رفت از این بحران بحث آبخیزداری و آبخوان داری است.

جلالی تاکید کرد: براساس آمار وزارت نیرو ۴۱۳ میلیارد مترمکعب به طور متوسط بارندگی در کشور داریم که حدود ۲۹۰ میلیارد مترمکعب آن تبخیر و ۳۰ درصد به صورت روان آب استفاده می شود.

وی ادامه داد: دولت می تواند بخش قابل توجهی از ۷۰ درصد آبی را که تبخیر می شود با استفاده از عملیات آبخیزداری و پوشش گیاهی به داخل سفره های زیرزمینی منتقل کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: با توجه به آمار وزارت نیرو که حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب بیلان منفی داریم و ۱۰۰ میلیارد مترمکعب از ذخیره آبهای زیرزمینی برداشت شده باعث شده تا در برخی مناطق چاه ها به آب های شور قلیایی رسیده و امکان دارد در آینده دشت های حاصلخیز را از قابلیت سودمندی بی بهره کند.

جلالی گفت: همچنین براساس ارزیابی ها، هر هکتار عملیات آبخیزداری یک هزار متر مکعب آب را به سفره های زیرزمینی انتقال می دهد و حدود ۸ تا ۹ تن در هکتار از فرسایش خاک جلوگیری و باعث افزایش ۱۲۰ کیلوگرم بر میزان علوفه می شود.

رییس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: آبخیزداری در کشور ضروری است و اگر بخواهیم بیلان منفی آب را کاهش دهیم روی آوردن به آبخیزداری و آبخوان داری باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع : ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: