۲۲ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۱
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشور :

چشم انتظار سند توسعه دریایی هستیم/۲۶۰میلیون تومان صادرات گونه های دریایی

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشور گفت: در سند پنجم توسعه کشور صنعت دریایی دیده نشده است ، در بحث دریا ، چشم انتظار سند توسعه دریا هستیم .

به گزارش عیارآنلاین، علی اصغرمجاهدی روز چهارشنبه درسلسله کارگاه های آموزشی ویژه اهالی رسانه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: دریا در کشور به عنوان یک فرصت کمتر دیده شده است و دریا در کشور ما بر خلاف دیگر کشورها که در آرزوی نزدیکی به دریا هستند ، جای خود را پیدا نکرده است .

ماهی کیلکا

وی بیان کرد: مدیریت هماهنگی مناطق ساحلی سال گذشته طراح شد اما متاسفانه این سند نیز اجرایی نشد ،باید در برنامه ششم توسعه به سند توسعه دریایی توجه خاص شود.

مجاهدی اظهارکرد: سهم صیادی در دنیا ۵۸ درصد است و در سال ۲۰۰۴ این سهم ۷۴ درصد بوده است این نشان دهنده این است که ما با رشد منابع در دریا روبرو نیستیم .

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشور بیان کرد: کشورهای چین، اندونزی، آمریکا، هند و پرو ۴۰ درصد صید دنیا را در آبزیان انجام می دهند.

مجاهدی افزود: آبزی پروری نیازمند حمایت است، آبزی پروری ایران در دوره ۱۰ساله ۱۴ درصد رشد سالانه داشته است و این در مقایسه با آمار جهانی رقمی رو به رشد است.

وی اظهارکرد: سرعت رشد تولیدات شیلاتی در ایران بالاتر از دنیا است.

مجاهدی یادآور شد :پنج هزار و ۸۰۰ کیلومترساحل در کشور وجود داردو اکنون ۱۴۰هزار نفر صیاد در کشوردر قالب تعاونی ها فعال هستند، همچنین ۱۲هزارفروند شناور، ۳ هزار فروند کلاس لنج و ۵۴ فروند کشتی صید صنعتی انجام می دهند .

وی گفت: میزان تولید آبزی پروری ۴۲ درصد و ۵۸ درصد سهم صید که از این میزان حدود ۴درصد سهم دریای هخزر و حدود ۵۴ درصد سهم جنوب است .

مجاهدی بیان کرد: ایران در کل صید در جهان رتبه ۲۹ را دارد و در مقایسه با هفت کشورعربی بر اساس آمار فائو بیش ازمجموع هفت کشورعربی در بخش آبزی دریایی صید دارد.

وی اضافه کرد: مصرف سرانه کنسرو ماهی در ایران بالا است و در این عرصه در شمار ۷ کشور اول دنیا قرار داریم.

مجاهدی افزود: در سال ۷۸ بیشترین میزان صید ازدریای خزر را در خصوص صیدماهی کیلکا با ۱۰۰ هزار تن داشتیم.

مجاهدی افزود: سالانه ۱۰ هزار تن میگوی دریایی در کشور صید می شود و همچنین ۲۴۰ هزار تن از کل صید ایران را گروه تون ماهی تشکیل می دهند .

*** دریای خزر به طور کلی در بحران است

مجاهدی یادآور شد : درآینده دریای خزر با بحران بزرگتری روبرو خواهد بود و عوامل مختلفی باعث این امر شده که خزر وضعیت خوبی نداشته باشد .

وی افزود: ما در رابطه با خزر دچار غفلت هستیم ، باید به آن بیشتر توجه کنیم ، در آینده از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اثرات ناگواری برای ما به جا می گذارد.

وی با اشاره به اینکه تقاضا برای ورود به دریا بسیار زیاد است افزود: ظرفیت دریا امروز اجازه نمی دهد که تلاش صیادی را افزایش دهیم ، حفظ و تلاش برای حفظ ذخایر دریایی ایجاد می کند که این جلوگیری انجام شود ، در پی این جلوگیری صید غیر قانونی نیز افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا حدود ۶ درصد سبد دریایی به گروه تون ماهی ها وابسته است افزود: در ایران ۵۱ درصد وابسته است .

وی گفت: در سال در گذشته ۵درصد ذخیره تون ماهی اقیانوس هند را ایران برداشت می کرد اکنون ۱۲ درصد برداشت می کنیم.

** پیش بینی صید فرا ساحلی

وی گفت: در سند ششم پیش بینی شده است که صید فرا ساحلی و صید از کشورهای آفریقایی با ۱۰۰ فروند کشتی انجام دهیم .

وی با اشاره به مزیت های آبزی پروری در ماهی های سردابی اظهارکرد: استفاده از آب جاری و عدم اتلاف آب از مزایای آن است، ضمن آنکه در کنار آن به تولید محصول ارگانیک کمک می کند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشوربیان کرد: گرایش امروز دنیا به سمت آبزی پروری دریایی است اما ما در ایران متاسفانه هنوز به فکر شکارهستیم در حالی که باید دوره دامپروری در دریا را آغاز کنیم.

مجاهدی همچنین خبر داد که وزیر جهاد کشاورزی یک نفر را مأمور پروژه پرورش ماهی در قفس و در دریا کرده است.

** ۲۶۰ میلیون تومان صادرات گونه های دریایی

مجاهدی بیان کرد: سال گذشته ۲۶۰ میلیون تومان از محل صادرات گونه هایی که در داخل مصرف نمی شد مانند یال اسبی و ماهی مرکب کسب شده است .

وی افزودشد: آب مشکلی برای آبزی پروری است اما دنیا به سمت آبزی پروری در دریا در حرکت است .

وی اظهار کرد: باید همگرایی از بخش صنعت و شیلات را بیشتر کنیم ، نقاط اشتراک صنعت و شیلات و روند صنعتی شدن حوزه شیلات را باید افزایش دهیم .

وی همچنین درباره ماهی تیلاپیا اظهارکرد: در دنیا پرورش ماهی تیلاپیا روبه رشد است و ما نیز به دنبال این هستیم که آن را در سبد غذایی بیاوریم .

وی بیان کرد: ارزش غذایی این ماهی مطلوب است و شیلات درصدد توسعه این صنعت است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: