رئیس شورای سلامت دهان وزارت بهداشت:

پرداخت از جیب مردم در حوزه دندانپزشکی باید به ۳۰ درصد کاهش یابد

رئیس شورای سلامت دهان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه پرداخت از جیب مردم در حوزه دندانپزشکی اکنون ۹۰ درصد است،گفت : این رقم باید به ۳۰ درصد برسد و وزارت بهداشت برنامه مهمی برای پیشگیری از بیماری های دهان و دندان برای گروه سنی دبستانی دردستور کار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر سعید عسگری امروز درچهاردهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در مرکز هتل المپیک تهران برگزار شدافزود: خوشبختانه یکی از اجزای مهم رویکرد دولت کنونی پرداختن به سلامت مردم است و در برنامه های دو نوبت قبل به این رسیدیم که پرداخت مردم در حوزه دندانپزشکی باید به ۳۰ درصد برسد .

دندانپزشکی

وی اظهارداشت : آخرین پیمایش وضعیت سلامت دهان در یک دهه پیش در کشور DMF بچه های ۱۲ ساله یکی از شاخص های مهم تلقی می شود و این عدد در کشور چیزی نزدیک به عدد۲ محسوب می شود و جز اصلی آن را هم دندانهای پوسیده به خود اختصاص می دهند .

وی بیان کرد: زمانی فردی به سن ۱۸ سالگی می رسند این DMF افزایش پیدا می کند به نوعی که شتاب لیسنگ تقریبا با رشد ۱۰۰۰ درصدی جلو می رود و این منجر می شود مردم ما در دهه سوم و چهارم عمرشان DMF به عدد ۱۰ برسد و یک چیزی حدود ۶تا ۷ دندان کشیده دارند و این شاخص های عددی وضعیت خوبی را از سلامت مردم در حوزه سلامت دهان و دندان نشان نمی دهد .

وی اظهارکرد: از این رو برنامه های مهمی را این شورا در نظر دارد برای به انجام رساندن که یکی از آنها مداخلات پیشگیری در گروه هدف مهم ما که بچه های دبستانی هستند است و با حرکت به صورت جمعی بتوانیم همدیگر را در جهت ارتقا سلامت اجتماعی کمک کنیم.

عسگری گفت : خوشبختانه یکی از اجزای مهم دولت پرداختن به سلامت مردم است و برای ما که یکی از نقش آفرینان هستیم جای افتخار دارد که بعد از انقلاب تا به حال شاهد نبودیم که یکی از اهداف دولت بحث سلامت مردم به عنوان یک وضعیت اول تلقی شود و آمارها نشان می دهد که در دندانپزشکی ۹۰ درصد هزینه ها مردم از جیبشان پرداخت می شود و اگر این حمایت مالی توسط دولت اتفاق بیافتد و میزان پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند به نوعی به یکی از اهداف سیستم سلامت رسیده ایم .

وی تصریح کرد: با همین دیدگاه در بخش دندانپزشکی برای بخش سلامت دهان یک کار مهمی انجام شد و آن شورای سلامت دهان بود که در اواخر بهار امسال اتفاق افتد و چند ماهی است که شاهد این هستیم که شورای سلامت دهان در وزارت بهداشت شکل گرفته و مشغول به فعالیت است و نماینده ای هم از انجمن ترمیمی در این شورا حضور دارد و یکی از مهم ترین مسیرها برای پاسخ دادن به نیاز اجتماعی و مطالبات مردم سرمایه گذاری در بخش پیشگیری و درمانی است .

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: