صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت داد

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران گفت: این صندوق تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال بابت عدم پرداخت به موقع تسهیلات از سوی کارآفرینان، به بانک های عامل خسارت پرداخت کرد.

به گزارش عیارآنلاین، علی تعقلی روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای اشتغال خراسان شمالی در بجنورد در گفت وگویی اظهارکرد: تمام این خسارت ها از محل سرمایه گذاری هایی که صندوق ضمانت صنایع کوچک در سطح کشور داشته، به نوعی جبران شده است.

علی تعقلی

وی اضافه کرد: با وجود پرداخت خسارت صندوق ضمانت سرمایه گذاری به علت تاخیر در پرداخت سررسید تسهیلات از سوی کارآفرینان بهره مند از اسناد اعتباری ضمانتی، این صندوق همچنان تسهیلات را تا سقف ۱۰ میلیارد ریال برای کارآفرینان نزد بانک ها ضمانت می کند.

*صدور دو هزارمیلیارد ریال اسناد اعتباری ضمانتی در سال ۹۳

تعقلی اظهارکرد: درسالجاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای پرداخت دو هزار میلیارد ریال اسناد اعتباری ضمانتی برنامه ریزی کرده است.

وی اظهارکرد: در حالی این صندوق برای سال ۹۳ بنا دارد تا به میزان دو هزار میلیارد ریال اسناد اعتباری ضمانتی صادر کند که سرمایه اصلی این صندوق حدود ۵۰۰ میلیارد ریال است.

وی افزود: صندوق ضمانت صنایع کوچک حدود ۱۳ برابر میزان سرمایه ای که داشته، تاکنون اسناد اعتباری ضمانتی صادر کرده است.

*سه برابر شدن سقف ضمانتامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

وی گفت: براساس طرح پیشنهادی به هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، قرار شده تا حداکثر تا اوایل زمستان سالجاری سقف ضمانتی این صندوق از ۱۰ میلیارد ریال به ۳۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

تعقلی افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران به عنوان یک بنگاه اقتصادی دولتی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دریافت کنندگان ضمانت نامه این صندوق حدود ۳٫۵ درصد یارانه اعتباری می دهد.

به گفته وی طبق استانداردهای جهانی بانک هایی که اسناد اعتباری صندوق صمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را بپذیرند نیز موظفند دو درصد سود کمتر از مصوبه دریافت کنند.

تعقلی دلیل این کار را کاهش ریسک بانک ها در پرداخت تسهیلات به کارآفرینان دانست.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: