مدیر برنامه ارتقا کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت خبر داد

توزیع اقلام ارتقاء هتلینگ بیمارستان‌های سردسیر/جزییات بازسازی بیمارستان‌ها

مدیر برنامه ارتقا کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت با اشاره به آخرین جزییات بازسازی بیمارستان‌ها، از توزیع اقلام ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های شهرهای مناطق کم برخوردار و سردسیر کشور خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، علی ماهر با اشاره به توزیع اقلام ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های شهرهای مناطق سردسیر کشور اظهار داشت: در حال حاضر مرحله استقرار اولیه طرح تحول سپری شده است و هم اکنون در مرحله نظارت بر ارزیابی برنامه هستیم، حدود ۲۰ تیم ارزیاب از اول مهر ماه به استانهای کشور سفر کرده است و وضعیت هتلینگ را مورد ارزیابی قرار دادند. این در حالیست که در شروع برنامه، بازدید مقدماتی از ۵۷۰ بیمارستان دولتی به عمل آمد.

بیمارستان

وی با بیان اینکه بازسازی تعمیرات در برخی از بیمارستان‌ها به اتمام رسیده است و در برخی هنوز در حال انجام است، افزود: برای خرید تجهیزات مربوط به هتلینگ مناقصه‌ها در حال انجام است و تمام سعی ما این است که تا پایان سال تمام تجهیزات مربوط به هتلینگ یعنی وسایل رفاهی بیماران خریداری شود.

ماهر خاطرنشان کرد: در مرحله اول توزیع اقلام ۱۱ گانه هتلینگ، بیش از ۷۳۸ بسته شامل تخت، کمد، تشک، پایه سرم، میز و پله کنار تخت که مربوط به وسایل رفاهی بیماران است که در ۱۸ بیمارستان در شهرهای کمتر برخوردار مناطق سردسیر کشور (سردشت، نقده، بوکان، مشکین شهر، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و …) توزیع شده است.

منبع : تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: