مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی:

درآمد آموزش و پرورش از ۵ درصدعوارض شهرداری ها مغفول مانده است

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در شهرکرد گفت: درآمد آموزش و پرورش از ۵ درصد عوارض شهرداری ها مغفول مانده است.

به گزارش عیارآنلاین، فریدون واسعی در نشست روسا وکارشناسان حقوقی منطقه ۴ کشور در شهرکرد گفت: کارشناسی حقوقی یک کار تخصصی است و وظیفه یک کارشناس حقوقی پشتیبانی حقوقی از سازمان است.

آموزش و پرورش

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه با سند دار شدن املاک آموزش و پرورش از تعدی ها جلوگیری می شود، افزود: امسال برای اخذ ۷ هزار سند برای املاک آموزش و پرورش برنامه ریزی کرده ایم.

وی حجم قوانین حقوقی در کشور را از مشکلات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه داد: امور حقوقی بایستی برای همه روسای مناطق جز و اولویت ها باشد.

واسعی با بیان اینکه یکی از کارهایی که بایستی انجام دهیم آموزش حقوقی به مدیران و معلمان است، اظهار کرد: آموزش حقوقی به فرهنگیان در واقع خدمت به آن هاست.

مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی با اشاره به اینکه طبق قانون شهرداری ها بایستی ۵ درصد از عوارض ساخت و ساز خود را به آموزش و پرورش اختصاص دهند، گفت: این عوارض، یکی از منابع درآمد آموزش و پرورش است که متاسفانه مغفول مانده است.

وی با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری که همه دستگاه های باید به آموزش و پرورش کمک نمایند تاکید کرد: برای فراهم کردن مشارکت مردم، فرهنگ سازی و جلب اعتماد آن ها مهم است.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: