معاون توسعه مدیریت، وپشتیبانی ومشارکت های مردمی :

امسال۲۰۰میلیارد ریال به هوشمند سازی مدارس اختصاص یافت

معاون توسعه مدیریت، وپشتیبانی ومشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور گفت:با تلاش مجلس شورای اسلامی ردیف جداگانه ای برای هوشمند سازی مدارس ایجادوامسال۲۰۰میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت.

به گزارش عیارآنلاین، مرتضی مسلمی درحاشیه آئین تکریم ومعارفه مدیرکل نوسازی استان دریاسوج اظهارکرد: پیش ازاین ۵۰ هزار کلاس درس برای هوشمند سازی تجهیز شد.

مدرسه

معاون توسعه مدیریت، وپشتیبانی ومشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس تصریح کرد:هم اکنون میانگین سرانه کلاسی مدارس ۱۳۰مترمربع است.

وی این افزایش سرانه از ۵۰ به ۱۳۰درطول ۳۰سال گذشته، اضافه کردن نمازخانه ،کتابخانه ، آزمایشگاه، اتاق مشاوره به فضاهای آموزشی است.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: