مدیرعامل توانیر تشریح کرد

روش‌های صنعت برق برای کاهش تلفات به زیر ۱۰ درصد

مدیرعامل توانیر با تقسیم بندی تلفات شبکه برق به ۵ دسته تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته و میثاقی که با مدیران بسته‌ شده، تلفات را در یک سال به کمتر از ۱۰ درصد خواهیم رساند.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه خبری توانیر، همایون حائری فضای حاکم بر تلفات در دنیا را از نگاه کارشناسی به پنج دسته تقسیم کرد و گفت: تلفات بیشتر از ۲۰ درصد به طور معمول به دلیل وجود فقر اقتصادی و فنی، مشکلات اجتماعی وعمومی رخ می دهد، اما کاهش تلفات در این بخش نیاز به تمرکز دارد، ولی نیاز به منابع مالی چندانی ندارد.

حائری -  توانیر

حائری گفت: تلفات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در شبکه های برق دنیا، به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه و ضعف مهندسی به وجود می آید و دراین فضا منابع مالی با علم مهندسی مخلوط می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: ضعف در طراحی و کمبود منابع مالی و تاثیر مخربی که این دو برهم دارند، موجب می شود تلفات در این رده قرار گیرد چرا که اگر در طراحی از همان ابتدا ضعف وجود نداشته باشد و شبکه به درستی طراحی و اجرا شود، تلفات تا این حد وجود نخواهد داشت.

حائری درخصوص تلفات ۱۰ تا ۱۵ درصد نیزبا اشاره به این که ضعف مدیریتی از جمله مهمترین دلایل قرار گرفتن در این فضا است، افزود: در شرکتهای توزیع تاکتیک حاکم است، اما تاکتیک بر استراتژی غلبه می کند و در این شرایط ضعف مدیریت خودش را نشان می دهد، اما عدم توانایی ما در پیاده سازی استانداردها و طرحهای مطلوب موجب می‌شود که ما در این فضا قرار بگیریم.

وی عدم توانایی مدیریت در تشخیص اولویت ها را دلیل دیگر این موضوع دانست و ادامه داد: همچنین کل درآمد صنعت برق کشور به کنتورنویس ها است، بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه به دقت نکردن به وضعیت کنتورنویس ها و نیز برق های غیرمجاز حاصل می شود درحالی که برق مورد نیاز متقاضیان به موقع تامین شود، تبدیل به برق غیرمجاز نمی شود.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: موضوع بعد، کیفیت نامطلوب تجهیزات است که سبب می شود ترانسهایی با تلفات بالا و خطوط برق طولانی مورد استفاده قرار گیرد که این خود یکی از ویژگی های کنونی شبکه برق کشوراست.

حائری همچنین گفت: یکی از مشکلات صنعت برق درکشور، عملیاتی فکر کردن شرکتهای توزیع است درحالی که تاکتیک باید در خدمت عملیات باشد.

وی عملیاتی فکر کردن را به معنی تامین برق مشترک به هرصورت ممکن و حتی به قیمت عدم رعایت استانداردهای کیفی دانست و افزود: در حدود نیمی از تلفات فنی ما مربوط به ترانسهاست.

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه به بیان آماری از ترانسهای موجود در کشور پرداخت و اظهارداشت: در حال حاضر ۵۴۵ هزار دستگاه ترانس هوایی با ظرفیت ۷۷ هزار مگاولت آمپر و ۳۵ هزار دستگاه ترانس زمینی با ظرفیت ۲۶ هزار مگاولت آمپر و در مجموع ۵۸۰ هزار دستگاه ترانس با ظرفیت ۱۰۳ هزارمگاولت آمپر در شبکه برق کشور نصب شده است.

وی میانگین ظرفیت کل ترانسهای توزیع را ۱۷۸ کیلوولت و میانگین کل ترانسهای هوایی را ۱۴۱ کیلوولت عنوان کرد و افزود: میانگین مجموع ترانسهای توزیع زمینی کشور ۷۴۳ کیلوولت است.

مدیرعامل شرکت توانیر سپس به مقایسه تعداد ترانسهای ایران وکره جنوبی پرداخت وگفت: ظرفیت ترانسهای کر هجنوبی با ۱۰۶ هزار مگاولت آمپر، تقریبا مشابه ایران است درحالی که در کره ۵/ ۳ میلیون ترانس توزیع وجود دارد که این معنی حذف شبکه فشار ضعیف است و با این روش میانگین هر ترانس را به ۳۰ کیلوولت رسانده اند درحالی که میانگین هر ترانس در ایران ۱۸۷ کیلوولت است و این به معنی استفاده ۶ برابری ایران از شبکه های فشار ضعیف است.

حائری در خصوص تلفات بین ۵ تا ۱۰ درصد نیز گفت: نگاه خاص اقتصادی و ضعف در اجرای صحیح کار که اشتباهات کارگران در رده های پایین در این رده می گنجد از جمله دلایل قرارگرفتن در این سطح از تلفات محسوب می شود چرا که تلفات زیاد به دلیل اشتباهات مهندسی و ضعف مدیریتی رخ می دهد.

وی همچنین یادآور شد: مطلوب نبودن بهره برداری، ضریب قدرت پایین، اندازه نامناسب هادی ها، اضافه بار شدن ترانسها و… از دیگر دلایل قرار گرفتن شبکه برق در فضای بین تلفات ۵ تا ۱۰ درصد است.

مدیرعامل شرکت توانیر در زمینه فضای تلفات زیر ۵ درصد نیز با اشاره به این که قرار گرفتن در این فضا در حقیقت موید بلوغ مهندسی و فرهنگی حاکم در جامعه است، تصریح کرد: ساختار قوی مهندسی، ساختار مطلوب جغرافیایی و هوشمندسازی شبکه از دیگر خصیصه های شبکه ای با تلفات زیر ۵ درصد است.

حائری با تاکید بر این که در صنعت برق مهندسان خلاق بسیاری وجود دارد، گفت: گسترش استفاده از واحدهای مقیاس کوچک، بهره گیری بیشتر از انرژیهای نو، کاهش شبکه فشار ضعیف است و افزایش تعداد ترانسها از جمله مهمترین کارهایی است که باید در جهت کاهش تلفات انجام شود.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: