۲۰ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۸

افزایش ظرفیت اشتغال و رشد اقتصادی با تشکیل تعاونی‌های نوع جدید

مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی و نوع جدید وزارت تعاون به تشریح انواع تعاونیهای نوع جدید و نحوه تشکیل این نوع تعاونیها پرداخت .

به گزارش عیارآنلاین، علیرضا ناطقی با اشاره به  انعطاف قانون سیاستهای اصل ۴۴ در تشکیل انواع تعاونی  که قابلیت حضور در بورس را دارند و حیطه عمل اقتصادی تعاونی ها را افزایش میدهند به ظرفیت ایجاد اشتغال و توسعه ی اقتصادی بخش تعاون ،  در تشریح انواع تعاونیهای نوع جدید  گفت : تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مندرج در قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می شود. تعاونی فراگیر ملی  نیز براساس بند (۹) ماده (۱) قانون اجراء سیاست‌های‌ کلی ‌اصل ‌چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی آن، شرکت تعاونی سهامی‌عام نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های موجود در قانون « اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی» تشکیل شده باشد.

تعاون

وی افزود :  همچنین  تعاونی توسعه و عمران شهرستانی  براساس ماده (۱) قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، به منظورتسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه زا بودن (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان (شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی) تشکیل می‌گردد.

وی در خصوص  تعاونیهای سهامی عام اظهار داشت : تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مندرج در قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می شود.

مستندات قانونی این نوع تعاونی‌ها قانون اجراء سیاست‌های‌ کلی ‌اصل ‌چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی آن، قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، آئین نامه «نحوه تشکیل ونظارت برشرکتهای تعاونی سهامی عام» مصوب ۱۷/۵/۸۸ هیئت دولت و آئین نامه «نحوه بلوک بندی شرکتهای تعاونی سهامی عام» مصوب ۲۴/۵/۸۸ هیئت دولت می‌باشد.

وی در ادامه در مورد  مزیت و ویژگی این نوع تعاونیها  افزود: مهمترین ویژگی این نوع شرکت‌های تعاونی این است که مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند . سرمایه اولیه جهت تشکیل این نوع تعاونی‌ها درحین تأسیس و درطول فعالیت نباید از پنج ‌میلیاد‌ ریال کمتر باشد.

وی افزود:  از دیگر  ویژگی این نوع تعاونی‌ها می‌توان  به محدودیت تملک سهام اشاره کرد  که  با اعمال آن توسط قانونگذار از تجمیع ثروت جلوگیری شده و روح تعاون در آن جاری می‌گردد. براساس ماده (۱۲) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر شخص حقیقی مستقیم یا غیر مستقیم نمی‌تواند بیش از نیم درصد سهام شرکت تعاونی را تملک نماید. این مقدار برای اشخاص حقوقی پنج درصد می‌باشد.

ناطقی تصریح کرد: بر همین اساس اینگونه تعاونی‌ها حداقل با ۲۰۰ نفر اشخاص حقیقی و یا ۲۰ نفر اشخاص حقوقی و یا بصورت ترکیبی تشکیل می‌شوند.تعاونی‌های سهامی عام تنها نوع تعاونی هستند که می‌توانند سهام خود را در بورس عرضه کنند.شرکت‌های تعاونی سهامی عام بر اساس قانون تجارت و قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می‌شوند. بنابراین هرفرد به میزان سهام خود حق رای دارد .عضویت در اینگونه تعاونی‌ها مستلزم داشتن شرایط خاصی  نبوده و هرفردی می‌تواند سهام این تعاونی‌ها را خریداری نماید.

وی گفت : کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی می توانند سهامدار تعاونی سهامی عام گردند. حتی محجورین و افراد زیر ۱۸ سال نیز از طریق “ولی قانونی” خود می توانند سهامدار این تعاونی گردند.

وی در خصوص میزان تملک سهام دراین گونه  تعاونی ها  افزود : میزان تملک سهام در این تعاونی ها با توجه به ماهیت افراد  در  مناطق مختلف متفاوت است بدین صورت  که شخص حقیقی  ۰۵/۰ درصد (نیم درصد)سرمایه، شخص حقوقی   ۵ درصد سرمایه، شخص حقوقی که تعاونی سهامی عام یا فراگیرملی است   ۱۰ درصد سرمایه، شخص حقوقی دولتی و یا مجموع آنها در مناطق کمترتوسعه یافته  ۴۹ درصد سرمایه،  شخص حقوقی دولتی و یا مجموع آنها در سایر مناطق  ۲۰ درصد سرمایه   ، مؤسسه عمومی غیر دولتی   ۲۰ درصد سرمایه   ، مجموع مؤسسات عمومی غیردولتی   ۴۹ درصد سرمایه  و مجموع شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی   ۴۹ درصد سرمایه  را می توانند در اختیار داشته باشند .

ناطقی  در ادامه  افزود : ما از لحاظ مقررات سازمان بورس دو نوع شرکت  تعاونی سهامی عام داریم . یک نوع آن عاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است که براساس مصوبه ۸/۷/۹۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت تعاونی سهامی عامی که جمع حقوق صاحبان سهام آن پنجاه میلیارد ریال و یا کمتر باشد از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف می‌باشند.  نوع دوم مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شرکتی تعاونی سهامی عامی است  که  جمع حقوق صاحبان سهام آن بالای پنجاه میلیارد ریال باشد. در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و پس از پذیرش توسط بورس و یا فرابورس، سهام آنها از طریق یکی از تابلوها خرید و فروش خواهد شد.

مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی و نوع جدید  همچنین  در خصوص نحوه ی تشکیل تعاونی سهامی عام تشریح کرد:  برای تشکیل یک تعاونی سهامی عام ،  مؤسسین باید ابتدا  به پایگاه اینترنتی www.mcls.gov.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دستورالعمل تشکیل این نوع شرکت های تعاونی و اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی سهامی عام و تکمیل فرمهای شماره (۲،۱و۳) نسبت به ارسال فرمهای مزبور به همراه مدارک مندرج در ماده ۷ دستورالعمل تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام حضوراً به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها ، مراجعه نمایند.

وی با اشاره به مجوزهای مورد نیاز  بعد از موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اشاره کرد و افزود  برای این نوع شرکتها  اخذ مجوز  از دستگاه تخصصی ذیربط ،  سازمان بورس واوراق بهادار  و مرجع ثبت شرکت‌ها  لازم است .  وی در پایان گفت :  فلوچارت تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام در پایگاه اینترنتی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به آدرس www.mcls.gov.ir در معرض دید عموم علاقمندان می‌باشد.

منبع:تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: