در گفت‌وگویی با معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

روش اجرای صحیح هوشمندسازی در مدارس تشریح شد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش به روش اجرای صحیح هوشمندسازی در مدارس اشاره کرد و گفت: یک بخش در بحث هوشمندسازی، ابزار و سخت‌افزار است و بخش دیگر، آموزش معلمان است تا محتوای الکترونیک را فراهم کنند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که «روش اجرای صحیح هوشمندسازی در مدارس چگونه است؟»، اظهار داشت: در یادگیری الکترونیک، معلم چند ویژگی دارد؛ مانند اینکه معلم، مؤلف است و تولید محتوای الکترونیک خواهد کرد و برای تولید محتوای الکترونیک، معلم از ابزار و وسایل استفاده خواهد کرد.

محمد دیمه ور

وی ادامه داد: یک بخش در بحث هوشمندسازی، ابزار، ادوات و سخت‌افزار است و بخش دیگر، آموزش معلمان است تا محتوای الکترونیک را فراهم کنند.

دیمه‌ور افزود: تأمین فضای مناسب برای دانش‌آموزان و آموزش خانواده‌ها مدنظر است زیرا آنها نیز باید به شیوه کاربست هوشمند سازی آشنا شوند و ابزار مدیریت مدرسه نیز از جمله بخش‌های هوشمندسازی است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در بسیاری از مدارس قبل از اینکه به فرآیند آموزشی هوشمندسازی بپردازند، مناسب است به هوشمندسازی فرآیندهای مدیریتی پرداخته شود؛ مانند تعامل با اولیا و رخدادهای درون مدرسه که به وقوع می‌پیوند.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه «بابت هوشمند سازی مبلغی دریافت می‌شود، اما در عمل در کلاس وسیله خاصی وجود ندارد؟»، یادآور شد: این ایرادی است که در درک مفهوم هوشمندسازی وجود دارد و توصیه می‌کنیم همکاران به کاربست این ادوات بیشتر فکر کنند تا وجود آنها؛ چرا که وجود آنها به تنهایی چیزی را حل نمی‌کند.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: