مصرف گاز ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت/ افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی تولید محقق نشد

در حالی که سال گذشته در میانه آبان مجموع مصرف گاز بخش خانگی، تجاری، نیروگاهها و صنایع عمده و غیرعمده حدود ۴۲۰ میلیون مترمکعب در روز بود، در میانه آبان امسال مصرف گاز طبیعی در کشور به ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

به گزارش عیارآنلاین، «میزان روزانه مصرف گاز نسبت به مدت مشابه پارسال، ١٠٠ میلیون متر مکعب افزایش داشته و این یک رکورد به حساب می آید» این جمله ای است که سخنگوی شرکت ملی گاز ایران می گوید. به گفته مجید بوجارزاده؛ میزان مصرف گاز طبیعی هم اکنون در کشور روزانه ۵۲۰ میلیون مترمکعب است. رقمی که در پیش بینی های وزارت نفت برای دی ماه دیده شده بود.

گاز

به نظر می رسد بار دیگر سرمای هوا وزارت نفت را غافل گیر کرده و برنامه ریزی های این وزارتخانه برای افزایش تولید ۱۰۰ میلیون مترمکعبی گاز تا میانه زمستان را به چالش کشیده است.

به گفته حمیدرضا عراقی – مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران – میزان فعلی تولید گاز کشور ۵۵۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ یعنی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب با سر به سر شدن تولید و مصرف فاصله داریم.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: