بارش‌ها تا فروردین ۹۴ بخشی از بحران کم آبی در کشور را جبران می‌کند

رئیس سازمان هواشناسی افزود: در بحران کم آبی که در کشور رخ داد، متاسفانه آب‌های زیرزمینی مصرف شده و جایگزین کردن این آب با بارش یکساله جبران نمی‌شود

به گزارش عیارآنلاین، داوود پرهیزگار، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی درباره بحران کم آبی در کشور و میزان بارش‌ها در سال زراعی آینده گفت: پیش‌بینی ما این است که تا فروردین ماه سال ۹۴ بارش ها در سطح کشور در حد نرمال و بعضی نقاط حتی بیشتر از حد نرمال خواهد بود.

بارندگی آب

اما این بارش ها تنها می تواند کمکی برای جبران بخشی از بحران کم آبی در کشور باشد زیرا زمانی که منابع آبی زیرزمینی مصرف شود، جایگزین کردنش زمان می برد؛ بنابرین با این بارش های یکساله، آب های زیرزمینی جبران نخواهد شد.

منبع : نسیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: