۱۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۹

تامین پایدار خوراک پتروشیمی ها در فصل سرما

با وجود افزایش دوبرابری مصرف گاز در بخش خانگی کشور به دلیل موج سرما، تاکنون محدودیت خاصی در زمینه تحویل خوراک و سوخت به مجتمعهای پتروشیمی گزارش نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، علی محمد بساق زاده با یادآوری این که معمولا در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز متان تعداد زیادی از مجتمعهای صنعتی بویژه پتروشیمی ها از مدار تولید خارج می شود، گفت: در سال گذشته به دلیل کمبود خوراک در این فصل تولید محصولات پتروشیمی کشور بیش از یک و نیم میلیون تن کاهش یافت، از این رو به نظر می رسد با افزایش تولید در پارس جنوبی دیگر شاهد این موضوع نباشیم.

علی محمد بساق زاده

وی گفت: پارسال در پیک مصرف گاز با کمبود ١٦٠ میلیون متر مکعبی در صنعت پتروشیمی روبرو شدیم؛ اما انتظار می رود مجتمعهای تولید کنند متانول، اوره و آمونیاک کشور در سال جاری با کمبود خوراک مواجه نشوند.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این که فازهای ١٥ تا ١٨ پارس جنوبی در مجموع در هر ساعت حدود ١٨٠ تن اتان تولید خواهند کرد، گفت: به نظر نمی رسد امسال با توجه به شرایط موجود در این فازها این میزان تولید در ابتدای راه اندازی این واحدها به صورت کامل محقق شود، اما پیش بینی می شود حداقل در هر ساعت ١٠٠ تن اتان تولید شود.

بساق زاده افزود: هم اکنون مجتمعهای پتروشیمی کشور آمادگی دریافت کل تولید اتان فازهای ١٥ تا ١٨ پارس جنوبی را دارد، زیرا هم اکنون پتروشیمی های کاویان، مروارید، جم و آریاساسول به دلیل کمبود اتان در کشور با ظرفیت واقعی خود در حال کار نیستند.

منبع:شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: