۱۹ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۱

معاون سازمان تنظیم مقررات: قیمت پهنای باند اینترنت برای همه اپراتورها کاهش یافت

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با ابلاغ مصوبه ۲۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارائه کننده خدمات دسترسی اینترنت و اینترنت پرسرعت مخصوصا شرکتهای ندا مجاز نیستند قیمت خدمات خود به کاربران را افزایش دهند.

به گزارش عیارآنلاین، غلامرضا داداش زاده افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرای مصوبه ۱۸۱ و به منظور بهره مندی تمام اپراتورها و کاربران از کاهش قیمت پهنای باند تصویب و از اول آبان ماه به دارندگان پروانه ابلاغ کرده است.

اینترنت
وی با اشاره به اینکه تغییر اصلی مصوبه، یکسان سازی قیمت پهنای باند اینترنت برای تمام اپراتورهای حوزه ICT است، ادامه داد: سایر مفاد مصوبه ۱۸۱ بدون تغییر بوده و تمام اپراتورهای ارائه کننده پهنای باند اینترنت ملزم به اجرای مفاد این مصوبه و رعایت تعرفه های پیش بینی شده در آن هستند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت از سوی اپراتورها تخلف و گرانفروشی محسوب شده و در قالب نظارت های رگولاتوری و کمیته های طرح پایش با اپراتورهای متخلف برخورد می شود.

پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۱۸۱ کاهش قیمت پهنای باند را تنها برای ارائه دهندگان سرویس ADSL تصویب کرده بود که با بازنگری در این مصوبه تعرفه پهنای باند اینترنت برای تمام خدمات و کاربردها و بهره برداران تعیین شده است.

براساس این گزارش تعرفه اینترنت با سرعت ۶۴ کیلو بیت برثانیه ۶۵۱ هزار ریال، سرعت ۱۲۸ کیلو بیت برثانیه یک میلیون ۳۰۲ هزار ریال، ۲۵۶ کیلو بیت برثانیه یک میلیون و۹۵۳ هزار ریال، ۵۱۲ کیلو بیت برثانیه سه میلیون و۲۵۵ هزار ریال، یکهزار و۲۴ کیلو بیت برثانیه پنج میلیون و ۸۵۹ هزار ریال، ۲ هزار و ۴۸ بیت برثانیه ۱۰ میلیون و۴۱۶ هزار ریال، چهار مگابیت برثانیه ۱۷میلیون و ۵۷۷ هزار ریال، هشت مگابیت بر ثانیه ۲۹ میلیون و ۲۹۵ هزار ریال،۲۰ مگابیت بر ثانیه ۵۹ میلیون و۲۴۱ هزار ریال، ۲۴ مگابیت بر ثانیه ۸۳ میلیون و ۳۲۸ هزار ریال، ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲۱۴ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال و ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه ۲۷۷ میلیون و ۲۲۶ هزار ریال تعیین شده است.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: