۱۹ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۴
واقعیت‌های ظرفیت پالایشی آمریکا- 3

تامین فرآورده لازم بدون عبور از ظرفیت طراحی، ویژگی مهم صنعت پالایشی آمریکا

نسبت ظرفیت بالفعل به ظرفیت طراحی پالایشگاه‌ها در آمریکا در طول سی سال گذشته همواره کمتر از ۱۰۰% بوده است یعنی توسعه ظرفیت پالایشی آمریکا همگام با افزایش خوراک پالایشگاه‌ها محقق شده است و این پالایشگاه‌ها هیچ‌گاه از ظرفیت طراحی خود تجاوز نکرده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، در قسمت های اول و دوم این یادداشت با بررسی آمار انرژی در امریکا نشان داده شد که نفت خام تحویل داده شده به پالایشگاه‌ها در طول سی سال گذشته از ۱۱٫۵ میلیون بشکه در روز به ۱۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. این موضوع نیازمند ساخت پالایشگاه‌های جدید بوده است که در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت، ظرفیت پالایشی ایالت متحده از ۱۴٫۲ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۸۵ طی سه دوره افزایشی، به ۱۷٫۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

از طرف دیگر، نسبت ظرفیت عملیاتی (بالفعل) به ظرفیت طراحی از تقسیم مقدار نفت پالایش شده و ظرفیت طراحی به دست می‌آید و نشان می‌دهد که در عمل، چه سهمی از ظرفیت ساخته شده استفاده می‌شود. اگر این متغیر کمتر از ۱۰۰ باشد، بدین معناست که ظرفیت خالی در پالایشگاه وجود دارد و رقم بیشتر از ۱۰۰ نشان دهنده فعالیت بیش از ظرفیت طراحی واحد پالایشی است. در صورتیکه نسبت فوق بیش از ۱۰۰ باشد، فرسودگی تجهیزات سریع‌تر اتفاق افتاده و همچنین کیفیت فراورده های نفتی کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه کیفیت فراورده‌های نفتی با سلامتی مردم ارتباط پیدا می‌کند، مورد توجه مدیران ارشد و سیاست‌گذاران حوزه انرژی و در صدر رسانه های عمومی بوده است. استاندارهای زیست محیطی نیز در همین جهت و با هدف ارتقای کیفیت سوخت‌های فسیلی توسعه داده شده‌اند. این استانداردها از طرفی ارتقای تجهیزات مصرف کننده انرژی و از طرف دیگر، ارتقای سوخت تولیدی را دنبال می‌کنند.

نمودار۱ روند تغییرات نسبت ظرفیت عملیاتی به طراحی پالایشگاه‌های امریکا را نشان ‌می‌دهد. مطابق این نمودار، نسبت ظرفیت عملیاتی به طراحی همواره بین ۸۰ تا ۱۰۰% بوده است.

پالایشگاه های آمریکا

نمودار۱- نسبت ظرفیت عملیاتی به ظرفیت طراحی پالایشگاه‌های امریکا

(منبع: اداره اطلاعات انرژی امریکا)

نکته قابل توجه در نمودار۱ آن است که هیچ‌گاه نسبت ظرفیت عملیاتی به ظرفیت طراحی از ۱۰۰ % تجاوز نکرده است. این بدان معنی است که پالایشگاه‌های امریکا هیچ‌گاه در نقطه ای بیش از ظرفیت طراحی خود فعالیت نکرده اند.

در واقع، در ساختار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری طرح های پالایشی نوعی هوشمندی وجود دارد که به موجب آن سرمایه‌گذاری‌ها طوری انجام می‌شود که با افزایش تقاضای فراورده و مقدار خوراک تحویل داده شده به پالایشگاه‌ها، این شرکت‌ها مجبور نباشند از خط قرمز ظرفیت طراحی عبور کنند و بیش از ظرفیت طراحی خود، عملیات پالایش را انجام دهند. در شرایطی که امریکا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت خام است، فراورده های نفتی مورد مصرف امریکا در خود این کشور تولید می‌شود و حتی مازاد فراورده آن به کشورهای همسایه‌اش صادر می‌شود.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: