۱۸ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۸

پیروزبخت:ضرورت شکل گیری رویکرد جدید کیفیت در کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت شکل گیری رویکرد جدید کیفیت در کشور و پیگیری آن از سوی همه دستگاه ها تاکید کرد و گفت: این سازمان به تنهایی نمی تواند به بحث کیفیت بپردازد بلکه این موضوع یک عزم همگانی را طلب می کند.

به گزارش عیارآنلاین، نیره پیروزبخت روز یکشنبه در مراسم روز ملی کیفیت با تاکید بر اینکه بحث کیفیت مربوط به یک سازمان و دستگاه خاص نیست، اظهار داشت: مردم از سازمان ملی استاندارد نه تنها استاندارد را طلب می کنند بلکه انتظار دارند که موضوع کیفیت را مدیریت و ارزیابی کند.

نیره پیروزبخت

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد درخصوص موضوع کیفیت، افزود: اخیرا معاونت ارزیابی کیفیت در سازمان ملی استاندارد ایجاد شده تا به موضوع کیفیت با اهداف جدید بپردازد.

وی با بیان آنکه سه مسیر ارزیابی از موضوع کیفیت وجود دارد، گفت: این سه مسیر ما را به مطلوب نهایی در بحث کیفیت رهنمون می سازد که مسیر اول مبنی بر این است که یک مجموعه اعتقاد و اعتماد به کیفیت داشته باشد و در این مسیر گام بردارد.

وی سپس با اشاره به مسیر دوم، اظهار داشت: این مسیر مبتنی بر کل و کلان است، یعنی کل مجموعه به این اعتقاد داشته باشد که باید کیفیت را پیگیری کند اما هنوز در اجزا این اعتقاد ایجاد نشده است.

پیروزبخت در توضیح مسیر سوم نیز تصریح کرد: این مسیر یک مسیر جامع نگری است مبنی بر اینکه هم اجزا و هم کلان جامعه اعتقاد به موضوع کیفیت داشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان آنکه طی سال های اخیر در موضوع کیفیت با کش و قوس های فراوانی مواجه بوده ایم، گفت: هنوز در جامعه این مسیر به صورت تفکیک شده مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

پیروزبخت با بیان آنکه در برنامه چهارم توسعه بارقه ای از کیفیت مطرح بوده است، گفت: در یک سال اخیر مفهوم کیفیت در اجزا و حاکمیت در حال نهادینه شدن است اما برای اهتمام به کیفیت به رویکردهای جدیدی نیاز داریم.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، در شرایط فعلی کیفیت از محدوده بنگاه های اقتصادی خارج شده و این موضوع در تمام اجزای جامعه جریان پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه قرن بیست و یکم به عنوان قرن کیفیت مطرح شده است، گفت: در این قرن از مفهوم بهره وری فراتر رفته ایم و این نشان می دهد که به نگرش های جدیدی در این خصوص نیاز داریم.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: