معاون وزیر آموزش و پرورش:

موارد تنبیه بدنی در مدارس اندک است/ روند برخورد با خاطیان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوعات مربوط به تنبیه بدنی، مورد نظر آموزش و پرورش است گفت: البته موارد این گونه اندک است و اگر گزارشی به دست ما برسد با خاطیان برخورد می‌کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا کفاش در گفت‌وگویی درباره چگونگی برخورد با افرادی که اقدام به تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس می‌کنند، اظهارکرد:‌ کمیته مقابله با تنبیه بدنی با مسئولیت مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.

حمیدرضا کفاش

وی ادامه داد: معاونان و مدیران کل وزارت آموزش و پرورش عضو این کمیته هستند که این کمیته دارای شعبی در استان‌هاست که اقدام به رصد تنبیه بدنی، شناسایی خاطیان و مقابله با آن‌ها می‌کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوعات مربوط به تنبیه بدنی مورد نظر آموزش و پرورش است، گفت: البته موارد این گونه اندک است و اگر گزارشی به دست ما برسد با خاطیان برخورد می‌کنیم.

کفاش افزود: قانون، نحوه برخورد با خاطیان را پیش‌بینی و مشخص کرده است و آنگونه نیست که بر اساس نظر بنده و شما انجام شود. وقتی گزارشی وصول و تخلف محرز شود، کمیته رسیدگی به تنبیه بدنی تشکیل شده و با دانش‌آموز، خانواده وی و فرد خاطی صحبت می‌کند همچنین در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان درخصوص برخورد با تنبیه بدنی مراحلی همچون تذکر شفاهی، اخطار کتبی،‌ توبیخ و درج در پرونده پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد:‌ تخلف دارای مراحلی است که مرحله نخست آن اتهام است، یعنی ابتدا در هیئت تخلفات اداری بحث تنبیه بدنی بررسی می‌شود و اگر اثبات شد که در این زمینه تخلف صورت گرفته است، برخورد قانونی اعمال می‌شود؛ البته از همان ابتدا حکم شدیدی که به صورت تعلیق از کار یا اخراج باشد صادر نمی‌شود، بلکه تذکر شفاهی یا کتبی به فرد خاطی داده می‌شود، اما اگر تنبیه بدنی مجدد توسط فرد تکرار شود درج در پرونده و اخراج اعمال می‌شود.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: