۱۸ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۸

گسترش مناسبات ایران با ILO/ تدوین سیاست‌های جدید مهارت‌آموزی

معاون وزیر کار با تاکید به توسعه همکاری های فنی و حرفه ای با سازمان جهانی کار، گفت: طراحی و تدوین استانداردهای جدید آموزشی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش عیارآنلاین، کورش پرند با بیان اینکه سازمان های بین المللی بسیاری در دنیا وجود دارند که بایستی شناسایی شوند بر استفاده از ظرفیت های این سازمان ها در راستای توسعه آموزش های مهارتی در سطح بین الملل تاکید کرد.

کوروش پرند

معاون وزیر کار با اشاره به توسعه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با سازمان های بین المللی در حوزه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بیان داشت: این کار بایستی با برنامه ریزی انجام شود و از ظرفیت های NGO های مرتبط نيز می توانیم در این زمینه استفاده نماییم.

پرند برگزاری مسابقات جهانی مهارت را فرصت خوبی برای توسعه و ارتقای آموزش های مهارتی در سطح بین الملل دانست.

وی با بیان اینکه برای توسعه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در سطح بین الملل به افراد حرفه ای نیاز داریم افزود: در این کار بایستی از سفرا و رایزن ها نیز کمک گرفته شود و افق دیدمان را در این حوزه توسعه دهیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجرای آزمون الکترونیکی در ۵ حرفه ICDL درجه ۱و۲، اعتباربخشی به مدارک آموزش فنی و حرفه ای در سطح بین الملل، طراحی و تدوین استانداردهای جدید آموزشی و آموزش زبان تخصصی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای را از برنامه های جدید کشور در حوزه مهارت آموزی اعلام کرد.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: