رئیس سازمان مدارس غیردولتی:

نظارت بر عملکرد مدارس دولتی واگذار شده افزایش می‌یابد

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده گفت: به منظور تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، نظارت بر عملکرد مدارس واگذار شده به مؤسسین مدارس غیردولتی افزایش می‌یابد.

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گرد در اولین جلسه پایش بسته حمایتی بررسی و نتایج بازدید از مدارس تحت پوشش با حضور کارشناسان اعزامی به استان‌ها، اظهارکرد: مرحله اول این بازدیدها در مهرماه سال جاری با حضور کارشناسان حوزه ستادی سازمان و با مشارکت بخش های مرتبط وزارت متبوع صورت پذیرفت، همچنین ضمن بررسی نتایج دور اول این بازدیدها در کمیته نظارت و کیفیت بخشی هم‌اکنون نیز درصدد اجرای مرحله دوم بازدیدها و اعزام تیم‌های بازرسی به مدارس مربوطه می باشیم.

مزضیه گرد

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده با تاکید بر اینکه این سازمان از نقش نظارتی خود در جهت ارتقای عملکرد این مدارس بهره خواهد گرفت، افزود: برای اجرای هر طرح جدید نگرانی‌هایی وجود دارد اما باید اعلام کنیم تمام جوانب این طرح در ابعاد کمی و کیفی سنجیده شده است لیکن در راستای تحقق اهداف این طرح از جمله توسعه عدالت آموزشی و ارتقای مشارکت مردمی بر نظارت‌های تخصصی این سازمان خواهیم افزود.

گفتنی است؛ در این جلسه کارشناسان اعزامی به ارائه گزارش بررسی و پایش بسته حمایتی و نحوه اجرای طرح در استان‌ها و مدارس مورد بازدید پرداختند.

منبع : تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: