استانداردهای جدید واردات گندم ابلاغ شد

سازمان توسعه تجارت استانداردهای جدید واردات گندم را ابلاغ کرد.

به گزارش عیارآنلاین، علی معقولی معاون مدیر کل مرکز واردات و اممور مناطق آزاد و ویژه گمرک، تصویر نامه ۴۰۹۲۴/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲۸/۷/۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه ۴۰۴۷۴ مورخ ۲/۶/۹۳ سازمان استاندارد ایران در خصوص مقررات فنی واردات گندم را ارسال و ابلاغ کرد، در این خصوص بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.

گندم

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: