روشهای تدریس کیفیت بخشی می شوند

مشاور معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: کیفیت بخشی تدریس معلمان در دوره متوسطه با توجه به اسناد بالادستی در قالب ۳ بسته آموزشی طراحی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، سید محسن حسینی ارسنجانی در گفت و گویی اظهار کرد: کیفیت بخشی فعالیت هایی که بخشی از آن ها امسال قرار است در برنامه های معاونت اجرایی شود، بررسی خواهد شد.

آموزش و پرورش - مدرسه

وی افزود: ارائه طرحی در قالب نظارت بر فعالیت های و فناوری های نوین گروه های آموزشی، جشنواره های علمی و عملی و فعالیت هایی در ارتباط با غنی سازی اوقات فراغت از دیگر محورهای دوره متوسطه است.

مشاور معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش کیفیت بخشی روش های تدریس و مدیریت مدیران مدارس متوسطه اول را از دیگر استراتژی های اصلی معاونت متوسطه است.

وی همچنین گفت: کیفیت بخشی تدریس با توجه به اسناد تحولی و در قالب ۳ بسته آموزشی طراحی مبتنی بر تحول، بازنگری روش های تدریس و نظارت بالینی توسط مدیر و گروه های آموزشی انجام می شود.

منبع : پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: