۱۴ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۴

حجم روان‌آب‌های کشور ۹ درصد کاهش یافت

حجم روان‌آب‌های سطحی کشور در پایان مهرماه امسال با حدود ۹ درصد کاهش درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، به یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری فارس ، حجم کل روان‌آب‌های سطحی در متوسط درازمدت، دو میلیارد و ۳۵۱ میلیون مترمکعب بوده که با احتساب این رقم، حجم روان‌آب‌های کشور درمقایسه با متوسط درازمدت ۴۸ درصد کاهش یافته است.

آب

بر این اساس، حجم جریان‌های سطحی در پایان مهرماه سال‌جاری رتبه ۴۶ را در ۴۷ سال گذشته به‌خود اختصاص داده است.

حجم جریان‌های سطحی در مهرماه امسال در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به ترتیب ۲۲۴ میلیون مترمکعب، ۶۲ میلیون مترمکعب، ۱۱۱ میلیون مترمکعب، ۲۲۴ میلیون مترمکعب، ۱۲ میلیون مترمکعب و ۴۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

بر این اساس، حجم روان‌آب‌های کشور در مهرماه سال‌جاری در مقایسه با همین زمان در سال گذشته در تمامی حوضه‌های اصلی کشور کاهشی بوده که در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی و هامون به ترتیب ۱۶، یک، ۱۸، سه و ۲۱ درصد کاهش یافته است.

اما بیشترین حجم کاهش جریان‌های سطحی کشور درمقایسه با متوسط سال گذشته مربوط مربوط به حوضه سرخس است که ۴۸ درصدکاهش داشته است.

*حوضه دریاچه ارومیه درمقایسه با درازمدت ۳ درصد افزایش حجم روان‌آب داشته است 

براساس این گزارش، حجم روان‌آب‌های کشور در مهرماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه درازمدت در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، مرکزی، هامون و سرخس به‌ترتیب ۶۰، ۵۰، ۳۲، ۶۴، ۶۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و فقط حوضه دریاچه ارومیه در مقایسه با درازمدت سه درصد افزایش حجم روان‌آب داشته است.

منبع:فارس

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: