۱۴ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۲

چالش‌های تحقیقات کشاورزی در ایران/ تردید در کاربرد تحقیقات کشاورزی با وجود هزینه سنگین

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چالش‌های تحقیقات کشاورزی در ایران را بررسی کرد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: فقدان نگرش تحقیقاتی و کمبود تحقیقات کاربردی از دیرباز در فهرست مسائل و مشکلات اساسی کشور قرار داشته است.

مرکز پژوهشها

بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و توسعه فعالیت‌های تحقیقات کاربردی همواره جزء اهداف مهم بخش کشاورزی محسوب می شود و واقعیت آن است که یافته‌های تحقیقات به صورت نظام مند در عرصه های عملی اقتصاد به کار گرفته نمی‌شوند و فرهنگ استفاده از نتایج تحقیقات در رفتارهای اقتصادی و کارگزاران و تصمیم‌گیران نهادینه نشده است.

همچنین علی رغم افزایش هزینه های تحقیقاتی، کارآمدی استفاده از نتایج آن با دشواری هایی مواجه بوده است. اساس تحقیق و پژوهش ، استفاده بهینه از پتانسیل های موجود و همچنین به کارگیری فناوری‌های نوین در بخش های تولیدی و خدماتی است.

بررسی کارنامه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور نشان می دهد که طرح های پژوهشی کاربردی در مقایسه باطرح های پژوهشی بنیادی از درصد کمتری برخوردارند، زیرا تاکنون اغلب طرح های تحقیقاتی بر اساس نیاز بنگاه های اقتصادی و تولیدی سفارش داده نشده اند.

همچنین در ایران ، سهم اعتبارات تحقق و توسعه در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. به طوری که در سال ۲۰۱۱ هزینه تحقیق و توسعه در کشور آمریکا ۷۷/۲ ، آلمان ۸۴/۲ ، فرانسه ۲۵/۲ و در ایران ۵۹/۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. از طرف دیگر عدم به کارگیری یا اجرای ناقص طرح ها و پروژه های کشاورزی، سبب شده است دستاوردهای تحقیقات کشاورزی در ایران به ثمر ننشینند.

اگرچه در ارتباط با بهبود وضعیت موجود، اقدامات تکاملی موثری صورت گرفته ولکن همچنان نارسایی های زیادی در عرصه تحقیقات کشاورزی در ایران وجود دارند.

از این رو افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه به خصوص در بخش کشاورزی، تعیین مرجعی برای سیاستگذاری و اولویت بندی تحقیقات کشاورزی، ارتباط و همکاری بیشتر علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با دستگاه های اجرایی متولی حوزه کشاورزی، ترویج ، تشویق و افزایش آگاهی کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی نسبت به کارگیری فناوری های نوین و نیازسنجی، حمایت ،اجرا و ارزیابی مستمر تحقیقات کشاورزی را می توان به عنوان پیشنهادهایی برای رفع چالش های این حوزه ارائه کرد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: