۱۱ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۰

حرکت تعاونی‌ها به سمت برندسازی

مدیر کل دفتر تعاونیهای توزیعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما باید به سمت افزایش مقیاس و برند سازی تعاونی‌ها برویم و بر اساس ارتقای توانمندیهای تعاونیها در سطوح مختلف حرکت و پویایی را در این بخش فراهم کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، احمد بیگدلی در اولین کارگاه آموزشی منطقه‌ای سامانه‌های ثبتی که در تبریز برگزار شد، گفت: تعاونیها با حرکت و پویایی به ارزش آفرینی می رسند و این امر جز با توجه به منابع انسانی کارآمد و توانمند سازی آنان میسر نمی شود.

بیگدلی

وی با اشاره به اهداف این نشست گفت: این کارگاه آموزشی با هدف ایجاد تعامل و همفکری بین دو دستگاه برگزار می شود.

مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به سمت پنجره واحد می رویم و مراحل ثبت سیستمی باید جایگزین اطلاعات کاغذی شود و از این رو تکمیل بانک اطلاعاتی در راستای تکمیل قانونی امری ضروری است که تمامی تعاونیها باید اطلاعات کامل خود را در سامانه ثبتی ثبت کنند.

بیگدلی بر ادامه و استمرار کارگاه‌های آموزشی در راستای توانمند سازی مدیران و کارشناسان تاکید کرد.

مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کشور گفت: باید با برند سازی وارد رقابت پذیری و چابک سازی تعاونیها بشویم و در این راستا لازم است.

مرتضی ادب افزود: بخش عمده ای از راهبردهای اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کشور حل مشکلات و ثبت رسمی اطلاعات مربوط به تعاونی هاست.

وی به نقش و جایگاه شرکتهای تعاونی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: شرکتهای تعاونی فراتر از مرزها فعالیت دارند که این نشان از توانمندی این بخش است و باید موانع پیش رو با تشکیل کارگاه‌های آموزشی، مشاوره و همفکری حل و فصل شود.

مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کشور افزود: در حوزه آموزش و فرهنگ سازی بسترهای لازم در کشور فراهم شده و هر آنچه به عنوان محتوا تولید شده، در یک نشست و جلسه مشترک به عنوان اولویتهای کاری بین دو سازمان در اختیار شرکتهای تعاونی قرار گرفته است.

منبع:ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: