تلاش برای احقاق حق پرستاران در طرح تحول نظام سلامت

رئیس سازمان نظام پرستاری از تلاش برای احقاق حق پرستاران در طرح تحول نظام سلامت خبر داد

به گزارش عیارآنلاین، رئیس سازمان نظام پرستاری از تلاش برای احقاق حق پرستاران در طرح تحول نظام سلامت خبر داد . محمد میرزابیگی افزود: گلایه پرستاران این است که سهم آنها در تحول نظام سلامت به درستی دیده نشده است و باید به سمتی برویم که پرستاران شوق به خدمت داشته باشند.

پرستار

منبع: نسیم

 

۲ دیدگاه

  1. گيتا احمديزاده :

    برای پرستاران درست مثل نظام ارتش ،با افزایش سنوات خدمتی درجه ای مشخص شود که با نزدیک شدن به سن باز نشستگی به خود افتخار کند نه اینکه هر مدیری با اعمال سلیقه شخصی بتواند پرستار را بازی دهد مثلا از سمت مسئول بخشی بعد سالها تجربه به پرستار شیفت در گردش درآید .این درجه باید با درجه ارشد و عالی فرق کند درست مثل ارتش که اگر کسی سرهنگ شد قابلیت برگشت به رتبه افسری را در هر شرایطی ندارد وهمواره نیروی تازه کار با نیروی با سابقه تفاوت درجه دارد .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: