از اول شهریور ۹۳

شورای اقتصاد عوارض صادراتی دام زنده سبک را حذف کرد

شورای اقتصاد بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی با معافیت دام زنده سبک (گوسفند و بز) از عوارض صادراتی به دلیل بروز خشکسالی های اخیر، عدم کشش تقاضا در بازار داخلی و لزوم حمایت از صنعت دامپروری از اول شهریور سال جاری موافقت کرد.

به گزارش عیارآنلاین، حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹ مورخ ۸/۷/۹۳موضوع حذف عوارض صادراتی دام زنده سبک تحت ردیف تعرفه ۰۱۰۴ از تاریخ ۱/۶/۹۳ به پیوست تصویر مصوبه شماره ۸۹۸۲۵ مورخ ۲۹/۷/۹۳ معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.

گوسفند دام

خواهشمند است دستور فرمایید وفق دستورالعمل شماره ۳۲۲۷۹۵/۴۸۲۲/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵ مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

۶

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: