۱۰ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۸

تدوین آیین نامه حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد ساختاری مناسب برای افزایش کارایی هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت های بیمه و احصای اهداف آنها، آیین نامه حاکمیت شرکتی را تهیه و تدوین کرد.

به گزارش عیارآنلاین، معاون اداره کل برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی در خصوص جزئیات این آیین نامه گفت: حاکمیت(راهبری) شرکتی، مجموعه ای از روابط بین هیات مدیره، مدیران ارشد و ذینفعان (بیمه گذاران، زیاندیدگان، سهامداران و سایر ذینفعان) شرکت بیمه است که بر این اساس راهبری شرکتی در صدد ایجاد ساختاری است که از طریق آن اهداف شرکت احصاء شده و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران ارشد معلوم شود.

شرکت های بیمه

حسن رضا عباسیان فر با بیان اینکه ، نظام راهبری شرکتی بیمه گران به دو بخش کلی تقسیم می شود،گفت: بخش اول مربوط به ضوابط عام حاکمیت شرکتی فعالیت های تجاری (در قالب قانون تجارت و مقررات عام حاکمیت شرکتی) است که شاکله اصلی نظام راهبری شرکتی در هر فعالیتی از جمله عملیات بیمه را تشکیل می دهد و بخش دوم به الزامات خاص عملیات بیمه می پردازد که موضوعاتی از قبیل سیستم های حسابرسی داخلی، کنترل داخلی، آکچوئری داخلی و مدیریت ریسک موسسات بیمه را در بر می گیرد و مبانی حقوقی این بخش، مقررات بیمه حاکم بر حوزه های مختلف عملیات بیمه گری است.

وی در مورد الزامات مورد نیاز این آیین نامه گفت: با بهره گیری از تجارب جهانی، به این نتیجه رسیدیم که چارچوب نظام راهبری شرکتی در صنعت بیمه معمولا باید شامل مولفه هایی چون الزامات مربوط به ساختار هیات مدیره و شرح وظایف، اختیارات و صلاحیت ها و نحوه گزینش و انتصاب آنها؛ الزامات مربوط به پاسخگویی مدیران ارشد ،اصول استقلال سازمانی، الزامات مربوط به سیستم های کنترل داخلی، حسابرسی داخلی، آکچوئری داخلی و مدیریت ریسک بنگاهی، اصول اخلاق حرفه ای و پاسخگویی اجتماعی و گزارشگری و افشای اطلاعات مالی باشد.

وی با اشاره به مقایسه چارچوب نظام راهبری شرکتی در ایران با سایر کشور های جهان افزود: مقررات بازار بیمه کشور در موضوعات مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه، مقررات احراز صلاحیت و انتصاب هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات بیمه، مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه، مقررات مربوط به نظام حسابرسی داخلی، کنترل داخلی، آکچوئری داخلی و مدیریت ریسک موسسات بیمه و اصول اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه نیازمند اصلاح یا تدوین ضوابط جدید است.

به گفته وی،همچنین در کنار این بررسی توجه به تجربه سایر بازارهای مالی از جمله بازار بورس و نظام بانکی کشور در این زمینه راهگشا خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد:آیین نامه مذکور پس از تأیید نهایی شورای عالی بیمه به شرکت های بیمه ابلاغ می شود.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: