۱۰ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۸

معاون توزیع شرکت توانیر:برق دو میلیون انشعاب غیرمجاز در کشور قطع شده است

معاون توزیع شرکت توانیر گفت: بیش از دو میلیون انشعاب غیر مجاز طی چهار سال گذشته از شبکه برق کشور جمع آوری شده است ولی در عین حال استفاده برخی از افراد از برق به صورت غیرمجاز وجود دارد.

به گزارش عیارآنلاین، غلامرضا خوش خلق، استفاده از بخشی از برق غیرمجاز را ناشی از عمل نکردن دستگاه های دیگر به تعهدات خود عنوان کرد.

وی اظهار کرد: شهرداری تهران و دیگر سازمان های ناظر که بر روند ساخت و سازها باید نظارت کنند به خوبی انجام وظیفه نمی کنند و ساختمان های غیرمجاز در حاشیه تهران احداث می شود.

برق

وی ساخت چنین ساختمان هایی را از عوامل بروز استفاده غیرمجاز از برق دانست و تصریح کرد: مشکلات سایر دستگاه ها به صنعت برق نیز آسیب می رساند.

خوش خلق با بیان اینکه همواره استفاده غیرمجاز از برق وجود داشته و دارد بر نظارت و کنترل سایر دستگاه ها تاکید کرد.

وی وجود تلفات انرژی را تنها منوط به حوزه برق ندانست و تصریح کرد: حوزه سوخت نیز با تلفات درگیر است اما برق به دلیل آنکه روزانه رصد می شود به راحتی میزان تلفات را اعلام می کند و میزان آن همواره روشن است.

معاون توزیع شرکت توانیر با ارزیابی تلفات صنعت برق در دو حوزه فنی و غیرفنی، تلفات فنی را اجتناب ناپذیر ذکر کرد و دلیل آن را تبدیل برق به حرارت در شبکه توزیع عنوان کرد.

خوش خلق تلفات انرژی در بخش غیرفنی را ناشی از خرابی تجهیزات و تاسیسات به دلیل فرسودگی و نیز ناشی از خرابکاری های عمدی دانست و تاکید کرد: هوشمند سازی شبکه توزیع برق این امکان را دارد تا در زمانی که تغییری ایجاد شد سریعا رصد و جلوی آن گرفته شود.

وی هوشمندسازی صنعت برق را منجر به سرعت گرفتن اقدامات کنترلی و نظارتی ذکر کرد و رفع عیوب شبکه در اسرع وقت را از دیگر نتایج هوشمند سازی دانست.

معاون توزیع شرکت توانیر هوشمند سازی در شبکه توزیع برق را مورد تاکید قرار داد و گفت : تغییرات مداوم در جهان رخ می دهد ؛غافل نبودن از این تغییرات موثرترین دلیل برای رفتن به سمت هوشمند سازی است .

خوش خلق با اشاره به این که حوزه تولید و انتقال برق با کمترین تغییرات مواجه هستند، افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ حوزه توزیع با مردم و استفاده آنان از تکنولوژی های مدرن باید حوزه توزیع برق نیز هوشمند شود.

وی کنترل از راه دور، قطع و وصل از راه دور و بسترهای GIS را از ساختارهای مورد نیاز هوشمند سازی درصنعت برق ذکر کرد و تصرح داشت: نهایتا باید به سمت جامعه ای برویم که با حداقل حمل و نقل های فیزیکی شبکه رصد شده و معایب برطرف شود.

معاون توزیع شرکت توانیر، هوشمند سازی در حوزه انتقال و توزیع را انجام شده دانست و گفت : اقدامات در حوزه توزیع برای هوشمند شدن انجام شده است لذا کنتورهای مشترکین برق نیز باید به این روند بپیوندد.

خوش خلق با اشاره به اقداماتی که برای هوشمند سازی کنتورهای برق صورت گرفته و رو به گسترش است تاکید کرد: در آینده خواهیم توانست کنتورهای را از راه دور قرائت کنیم و نیز درصدد هستیم با مذاکره با مردم بتوانیم مبلغ قبوض را نیز از حساب آنها برداشت کنیم.

منبع:ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: