۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۹

طرح مجلس برای افزایش ۵ و ۱۰ تومانی تعرفه آب مشترکین پرمصرف

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی پنج‌ماده‌ای با عنوان «بهینه‌سازی مصرف آب شرب» پیشنهاد کردند، وزارت نیرو از مشترکین خانگی و غیرخانگی که بیش از الگو مصرف می‌کنند، از ۵ تا ۱۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب دریافت کند.

به گزارش عیارآنلاین، در ماده ۴ طرح «بهینه‌سازی مصرف آب شرب» آمده است، وزارت نیرو موظف است به‌ازای مصارف بیش از ۲۰ مترمکعب در ماه برای کاربری خانگی و بیش از ظرفیت قراردادی در کاربری‌های غیرخانگی علاوه بر نرخ مصوب، موارد ذیل را محاسبه و دریافت نماید.

*در صورتی که مصرف آب مشترکین معادل یا کمتر از الگوی مصرف باشد (۲۰ مترمکعب در ماه به‌ازای هر خانوار)، برابر تعرفه‌های مصوب.

*صورت‌حساب مشترکین خانگی دارای مصرف الگو تا ۱٫۵ برابر الگوی مصرف برای مازاد مصرف نسبت به الگو، به‌ازای هر لیتر ۵۰ ریال.

*صورت‌حساب مشترکین خانگی دارای مصرف معادل ۱٫۵ برابر الگوی مصرف به بالا، برای مازاد مصرف نسبت به ۱٫۵ برابر الگو، به‌ازای هر لیتر ۱۰۰ ریال اضافه بر تعرفه‌های بند ۵ ــ ۲٫

*صورت‌حساب مشترکین غیرخانگی دارای مصرف بیش از حجم ظرفیت قراردادی علاوه بر آب‌بها برای مازاد مصرف نسبت به ظرفیت قراردادی به‌ازای هر لیتر ۱۰۰ ریال.

متن کامل طرح مجلس به‌شرح زیر است:

منبع:تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: