برگزاری همایش بررسی راه‌کارهای اجرایی «کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت»

همایش بررسی راه‌کارهای اجرایی «کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت» امروز برگزار می‌شود

به گزارش عیارآنلاین، این همایش با حضور روسای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران و روسای بیمارستان‌های خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی برگزار می‌شود.

تعرفه های پزشکی

منبع: نسیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: