۱۴ آبا ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۳
معاون توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان وام،به شرکت های دانش بنیان

معاون توسعه و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (وطنی) گفت : به شرکت‌ های دانش‌ بنیان نوپا وام ۳۰۰ میلیون تومانی بدون بهره اختصاص می یابد.

به گزارش عیارآنلاین، وطنی افزود : از محققان نانو در ۳ زمینه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت می نماید که در اولین مرحله اگر فعالیت محققان نانو در گسترش مرزهای دانش باشد،تمامی ستادها مانند توسعه فناوری نانو و ستاد حمایت به عمل می آورد.

وطنی اضافه کرد : حمایت معاونت،اگر طرح‌های توسعه فناوری باشد،ادامه دار است و این حمایت در حالی میباشد که اگر طرح‌های تجاری‌ سازی باشد طبیعی هست که در اولین مرحله و دومین مرحله ستاد و معاونت حمایت می نماید.

وطنی یادآور کرد : حمایت معاونت وام میباشد،تا ۳۰۰ میلیون تومان وام بدون بهره چنانچه از شرکت‌ های دانش‌ بنیان نوپا که تشخیص داده شوند داده خواهد شد.

منبع: پژوهشکده جامعه مجازی دانشپژوهان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: